KOOL Training Starts on 2019 December 14

കേരളത്തിലെ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന അദ്ധ്യാപകർക്ക് അധ്യയന ദിനങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ ഇഷ്ടമുള്ള കോഴ്‌സ് തിരഞ്ഞെടുക്കാനും വിദഗ്ധരായ ഫാക്കൽറ്റികളുടെ സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്താനും കഴിയുന്ന

ഓൺലൈൻ പരിശീലന സംവിധാനം

 • പ്രത്യേക ലോഗ് ഇൻ ഉപയോഗിച്ച് ഓൺലൈൻ പഠനം
 • 6 ആഴ്ചയിലും മാ‍ർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാൻ കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ ട്രെയിനർമാർ മെന്റർമാരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു (ഓൺലൈൻ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ, ചാറ്റിംഗ്, മെസ്സേജിംഗ്)
 • ജില്ലയിലെ വിവിധ മേഖലകളിൽ‍ പ്രായോഗിക പരീക്ഷാകേന്ദ്രങ്ങൾ

കേരളാ ഇന്‍ഫ്രാസ്ട്രക്ചര്‍ & ടെക്നോളജി ഫോര്‍ എഡ്യുക്കേഷന്‍ (കൈറ്റ്) തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള KITEs OPEN ONLINE LEARNING (KOOL) വഴി നല്കുന്ന 45 മണിക്കൂര്‍ ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള ICT കോഴ്സ് 2019 ഡിസംബര്‍ മാസം 14 –ാം തീയതി മുതല്‍ ആരംഭിക്കുന്നു. മുമ്പ് നടന്ന കൂള്‍ പരിശീലനത്തില്‍ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി Normal, Premium എന്നീ രണ്ടു മോഡകളിലായാണ് പരിശീലനം ആരംഭിക്കുന്നത്.

01/12/2018 നു ശേഷം ജോലിയില്‍ പ്രവേശിച്ച അധ്യാപകര്‍ മാത്രമാണ് കോഴ്സിന് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. അധ്യാപകര്‍ സമഗ്രപോര്‍ട്ടലുള്ള തങ്ങളുടെ ലോഗിനില്‍ ലഭ്യമാകുന്ന KOOL REGISTRATION എന്ന ലിങ്കിലൂടെ ആണ് കോഴ്സിന് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യേണ്ടത്. രജിസ്ട്രേഷന്‍ ജാലകത്തില്‍ ഏതു മോഡ് (Normal/ Premium) ആണ് കോഴ്സിന് തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തണം ജോലിയില്‍ പ്രവേശിച്ച തീയിതിയും പ്രൊബേഷന്‍ പൂര്‍ത്തിയാകുന്ന തീയതിയും രേഖപ്പെടുത്തണം. SAVE എന്ന ബട്ടണില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് Kool Registration Updated എന്ന മെസ്സേജ് OK കൊടുക്കുക. അപ്പോള്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ PENDING എന്ന് സ്റ്റാറ്റസ് കാണിക്കും.

സ്കൂള്‍ പ്രഥമാധ്യാപകന്‍/പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സമഗ്ര സ്കൂള്‍ ലോഗിനില്‍ പ്രവേശിച്ച് DASH BOARD –ലെ KOOL APLLICANTS എന്ന ലിങ്ക് വഴി KOOL കോഴ്സിന് അപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന അധ്യാപകരെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക. രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുള്ള അധ്യാപകര്‍ തന്നിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍ പ്രഥമാധ്യാപകന്‍/പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ പരിശോധിച്ച് ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തി Approve ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പോള്‍ മാത്രമാണ് അധ്യാപകന്റെ രജിസ്ട്രേഷന്‍ പൂര്‍ത്തിയാകുക.

 Premium മോഡ് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പഠിതാക്കള്‍ കോഴ്സ് ഫീസായി 1000/- രൂപ അടക്കേണ്ടതാണ്. ഈ തുക ജി. എസ്. ടി. ഉള്‍പ്പെടെ 1180/- രൂപയുടെ ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ( Kerala Infrastructure and Technology for Education എന്ന പേരില്‍ തിരുവനന്തപുരത്ത് മാറാവുന്നത്) ആദ്യ കോണ്ടാക്ട് ക്സാസ്സില്‍ തന്നെ പരിശീലനചുമതലയുള്ള മെന്ററെ (മാസ്റ്റര്‍ ട്രെയിനര്‍, കൈറ്റ്) ഏല്പിക്കേണ്ടതാണ്. Premium മോഡ് ആദ്യബാച്ചിന്റെ പരിശീലനം 2019 ഡിസംബര്‍ 14 മുതല്‍ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.

എന്ന്, ജില്ലാ കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍

കൈറ്റ് ഇടുക്കി

 

 

BSNL BROADBAND ADALATH

ഹൈടെക് സ്കൂള്‍ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ സ്കുളുകള്‍ക്ക് കൈറ്റ് നല്കിയിരിക്കുന്ന ഇന്റര്‍നെറ്റ് കണക്ഷുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ള പരാതികള്‍ പരിഹരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി അദാലത്ത് നടത്തുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. BSNL ല്‍ നിന്നും KITE ല്‍ നിന്നുമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ സ്കൂളുകളുടെ പരാതികള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇതിനായി BSNL –ല്‍ നിന്നും ഇന്റര്‍നെറ്റ് കണക്ഷന്‍ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ള (FTTH/Braodband) സ്കൂളുകളില്‍ നിന്നും കണക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികള്‍ 2019 നവംബര്‍ 20 ന് തൊടുപുഴയിലും, നവംബര്‍ 22 ന് കട്ടപ്പനയിലും വച്ച് നടത്തപ്പെടുന്ന അദാലത്തുകളില്‍ നേരിട്ട് വന്ന് നല്കേണ്ടതാണ്. ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രഫോമ പ്രിന്റ് എടുത്ത് പൂരിപ്പിച്ച് പ്രഥമാധ്യാപകന്‍ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി അദാലത്തില്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്. സ്കൂളില്‍ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ഇന്റര്‍നെറ്റ് അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളായ മോഡം, റൂട്ടര്‍ (റൂട്ടര്‍ :-‍ HS, HSS ന് മാത്രം) തുടങ്ങിയവയുടെ ഫോട്ടോ മൊബൈല്‍ ഫോണില്‍ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കും. 2019 ജൂണ്‍ 1 മുതല്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റ് കണക്ഷന്‍ പുനസ്ഥാപിച്ചു നല്കാത്ത സ്കൂളുകള്‍ അദാലത്തില്‍ വരേണ്ടതില്ല.

ണ്‍ലൈന്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍

പരാതി പരിഹാരത്തിനായി അദാലത്തില്‍ എത്തുവാന്‍ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ള സ്കൂളുകള്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈനായ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓണ്‍ലൈന്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ നടത്താന്‍ സാധിക്കാത്തവര്‍ക്കും അദാലത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് അവസരമുണ്ടായിരിക്കും

ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പ്രഫോമ

Little KITEs – Sub District Camps 2019.20 Started on 16.11.2019

LK Sub_Dist Title Banner

ഇടുക്കി ജില്ലയില്‍ ഈ വര്‍ഷത്തെ ലിറ്റില്‍ കൈറ്റ്സ് ഉപജില്ലാ ക്യാമ്പുകള്‍ക്ക് തുടക്കമായി. ചന്ദ്രയാന്‍ വിക്ഷേപണത്തിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട ഗെയിമുകള്‍ തയ്യാറാക്കുന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഈ വര്‍ഷത്തെ ക്യാമ്പിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. ചന്ദ്രയാന്‍ വിക്ഷേപണത്തിന്റെ ഘട്ടങ്ങള്‍, ക്രമാനുഗതമായ ഭ്രമണപഥം ഉയര്‍ത്തല്‍, സോഫ്റ്റ്‍ലാന്‍ഡിംഗ് എന്നിവ ഉള്‍പ്പെട്ട കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ഗെയിം വിഷ്വല്‍ പ്രോഗ്രാമിംഗ് സോഫ്റ്റ്‌വെയറായ സ്ക്രാച്ച് ഉപയോഗിച്ച് പ്രോഗ്രാമിംഗ് വിഭാഗത്തിലെ കുട്ടികള്‍ തയ്യാറാക്കും. IMG_1541

ആനിമേഷന്‍ വിഭാഗത്തിലെ കുട്ടികള്‍ ലഘുകഥകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള അനിമേഷനുകള്‍ റ്റുപിട്യൂബ് ‍‍ഡെസ്‍ക് എന്ന സോഫ്റ്റ്‍വെയറില്‍ തയ്യാറാക്കും. പൂർണമായും സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‍വെയർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാണ് ക്യാമ്പിലെ പരിശീലനവും പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും.

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണയജ്ഞവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ 93 സ്‍കൂളുകളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചവരുന്ന ലിറ്റില്‍ കൈറ്റ്സ് യൂണിറ്റുകളിലായി 2528 അംഗങ്ങളാണുള്ളത്. യൂണിറ്റുകളില്‍ നടന്ന സ്കൂള്‍തല ക്യാമ്പില്‍ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്ത 680 കുട്ടികളാണ് ഉപജില്ലാ ക്യാമ്പില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നത്. ഒരു യൂണിറ്റില്‍ നിന്ന് പ്രോഗ്രാമിംഗിനും അനിമേഷനും നാലുവീതം കുട്ടികളെയാണ് ഉപജില്ലാ ക്യാമ്പിന് തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. 2ഉപജില്ലകളിലായി 2 ദ്വിദിന ക്യാമ്പുകള്‍ നവബര്‍ 16 മുതല്‍ തുടങ്ങി. 8 ക്യാമ്പുകള്‍ 22 നും 7ക്യാമ്പുകള്‍ ഡിസംബര്‍ 7 നും നടത്തുന്നതാണ്.IMG_1524

ആന്‍ഡ്രോയ്ഡ് ആപ്പുകള്‍ തയ്യാറാക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്ന ഓപ്പണ്‍സോഴ്‌സ് സോഫ്റ്റ്‌വെയറായ ആപ്പ് ഇന്‍വെന്റര്‍ഉപയോഗിച്ചുള്ള മൊബൈല്‍ ഗെയിം, ടോര്‍ച്ച് ആപ്പ് എന്നിവയുടെ നിര്‍മ്മാണം, ത്രീഡി അനിമേഷന്‍ സോഫ്റ്റ്‍‌‌വെയറായ ബ്ലെന്‍ഡര്‍, റ്റുഡി അനിമേഷന്‍ സോഫ്റ്റ്‍‌‌വെയറായ റ്റുപിട്യൂബ് ഡെസ്‌ക്‌ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചുള്ള അനിമേഷന്‍ നിര്‍മ്മാണം, സൈബര്‍സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ച ചര്‍ച്ചകള്‍ അവതരണങ്ങള്‍ എന്നിവയാണ് ദ്വിദിന പരിശീലന ക്യാമ്പിലെ മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട പരിശീലന മേഖലകള്‍. ഹൈടെക് സംവിധാനങ്ങള്‍ ക്ലാസ്മുറികളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാനും പരിപാലിക്കാനും ലിറ്റില്‍കൈറ്റ്സ് അംഗങ്ങളെ സജ്ജമാക്കുന്ന സെഷനുകളും ക്യാമ്പിന്റെ ഭാഗമായി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ലിറ്റില്‍ കൈറ്റ്സ് റവന്യൂജില്ലാ ക്യാമ്പിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പും ഉപജില്ലാക്യാമ്പില്‍ നടക്കും അനിമേഷന്‍, പ്രോഗ്രാമിംഗ് മേഖലകളിലെ പരിചയ സമ്പന്നരായ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ വിദഗ്ധര്‍ നടത്തുന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളോട് കിടപിടിക്കുന്നതരത്തിലുള്ള ഉല്പന്നങ്ങള്‍ വിവിധ ക്യാമ്പുകളിലൂടെ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ലിറ്റില്‍ കൈറ്റ്സ് അംഗങ്ങളില്‍ പലര്‍ക്കും കഴിയുന്നു എന്ന് എടുത്തുപറയേണ്ട കാര്യമാണ്.

 

ക്യാമ്പ് കേന്ദ്രങ്ങളും, തീയതികളും.

 

ജില്ലാ കോഓര്‍ഡിനേറ്റര്‍

Distribution of Multi Function Printers : At KITE Idukki , Thodupuzha on 05.11.2019

hi-tech-printer 3 phase

പ്രിന്റര്‍ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയല്‍

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണയജ്ഞത്തിന്റ ഭാഗമായ ഹൈടെക് സ്കൂള്‍ പദ്ധതിയുടെ ഉപകരണവിതരണം തുടരുന്നു. ഹൈസ്കൂള്‍, വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്ററി വിഭാഗങ്ങളിലെ 103 സ്കൂളുകളാണ് മള്‍ട്ടി ഫങ്ഷന്‍ പ്രിന്ററുകള്‍ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത്. മൂന്നാം ഘട്ടവിതരണത്തിനായി എത്തിച്ചേരേണ്ട സ്കൂളുകളുടെ പട്ടിക ചുവടെ അറ്റാച്ച്മെന്‍റായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു

വിതരണ കേന്ദ്രം: കൈറ്റ് ജില്ലാ കേന്ദ്രം, തൊടുപുഴ

വിതരണ തീയതി: 05-11-2019, ചൊവ്വ

സമയം: രാവിലെ 10.00 മണി മുതല്‍

വിതരണ കേന്ദ്രത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ക്രമീകരണങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിച്ച് വിതരണം സുഗമമാക്കാന്‍ സഹകരിക്കേണ്ടതാണ്.

പ്രിന്ററിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കി നല്‍കുന്നതിനായി അന്നേദിവസം ഡെമോണ്‍സ്ട്രേഷന്‍ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് താല്പര്യമുള്ള ഒരാളെയായിരിക്കണം പ്രിന്റര്‍ കൈപ്പറ്റാന്‍ ചുമതലപ്പെടുത്തി അയക്കേണ്ടത്.

വിതരണ കേന്ദ്രത്തില്‍ എത്തുമ്പോള്‍

1. വിതരണ നിരയിലെ ക്രമം പാലിക്കാനായി ടോക്കണ്‍ വാങ്ങുക

2. പ്രിന്ററിന്റെ ഡെമോണ്‍സ്ട്രേഷന്‍ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് സെമിനാര്‍ ഹാളില്‍ എത്തുക.

3. ടോക്കണ്‍ ക്രമം അനുസരിച്ച് പ്രിന്റര്‍ കൈപ്പറ്റി ഇന്‍സ്റ്റലേഷന്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റിലെ വിവരങ്ങള്‍ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി ജില്ലാ കോര്‍ഡിനേറ്ററുടെ ഒപ്പ് വച്ച് വാങ്ങുക.

പ്രിന്റര്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി എന്തെല്ലാം കരുതണം?

1. സ്കൂളിന്റെ സീല്‍

2. സ്കൂളിലെ ഹൈടെക് ഉപകരണ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റര്‍

3. പ്രിന്റര്‍ കൊണ്ടു പോകുന്നതിനുള്ള വാഹന സൗകര്യം.

പ്രിന്ററിന്റെ വലിപ്പം 39 x 44.1 x 36 cm ആണ്.

പെട്ടി ഉള്‍പ്പെടെ ഭാരം 19.5 കിലോഗ്രാമാണ്.

05-11-2019 ന് വിതരണത്തിനായി തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന സ്കൂളുകളുടെ പട്ടിക

 

Mid Term IT Examination 2019-20 begins on 16.10.2019

IT Mid Term Practical 2019-20 IDK

ഹൈസ്കൂള്‍ ക്ലാസ്സുകളിലെ 2019-20 അദ്ധ്യയന വര്‍ഷത്തെ അര്‍ദ്ധവാര്‍ഷിക ഐ.റ്റി. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പു സംബന്ധിച്ച നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടര്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഇതനുസരിച്ച് .റ്റി. പരീക്ഷകള്‍ 2019 ഒക്ടോബര്‍ 16 ന് തുടങ്ങി 2019 ഒക്ടോബര്‍ 31 ന് പൂര്‍ത്തിയാക്കേണ്ടതാണ്.

.റ്റി. പരീക്ഷകള്‍ എസ്..ആര്‍.റ്റി.യുടെ സഹായത്തോടെ കൈറ്റ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സോഫ്റ്റ്‍വെയര്‍ ഉപയോഗിച്ചാണ് നടത്തേണ്ടത്. .റ്റി@സ്കൂള്‍ ഉബുണ്ടു 18.04 ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തില്‍ (കൈറ്റ് അനുരൂപീകരണം നടത്തിയ ഗ്നൂ/ലിനക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പതിപ്പ്) പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതാണ് പരീക്ഷാ സോഫ്റ്റ‍വെയര്‍. ഒരു മണിക്കൂര്‍ ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള പരീക്ഷയില്‍ തിയറി, പ്രാക്ടിക്കല്‍ പരീക്ഷകള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. പരീക്ഷാ സോഫ്റ്റ്‍വെറിന്റെ ഡി.വി.ഡി.കള്‍, പരീക്ഷകള്‍ നടത്താനുള്ള പാസ്‍വേഡുകള്‍ എന്നിവ 2019 ഒക്ടോബര്‍ 15 ന് ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസുകള്‍ വഴി സ്കൂളുകള്‍ക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്.

അര്‍ദ്ധവാര്‍ഷിക ഐ.റ്റി. പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉള്‍പ്പെടുത്തിയ പാഠഭാഗങ്ങള്‍, സ്കോറുകള്‍ എന്നിവയെ സംബന്ധിക്കുന്ന വിശദാംശങ്ങള്‍ സര്‍ക്കുലറിന്റെ അനുബന്ധം-1 ല്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവ കുട്ടികളെ മുന്‍കൂറായി അറിയിക്കേണ്ടതും, ഇതിന്റെ പകര്‍പ്പ് സ്കൂള്‍ നോട്ടീസ് ബോര്‍ഡില്‍ പതിക്കേണ്ടതുമാണ്.

പരീക്ഷാ സോഫ്റ്റ്‍വെറിന്റെ ഡി.വി.ഡി. പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പും, ശേഷവും സ്കൂളിന് പുറത്ത് പരസ്യപ്പെടാതെ അതീവ സുരക്ഷിതമായി ഹെഡ്‍മാസ്റ്റര്‍മാര്‍ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. 8,9,10 ക്ലാസ്സുകളിലെ എല്ലാ കുട്ടികളും പരീക്ഷയില്‍ പങ്കെടുത്തു എന്ന് ഹെഡ്‍മാസ്റ്റര്‍മാര്‍ ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്.

നിശിചിത സമയത്തിനുള്ളില്‍ പരീക്ഷകള്‍ നടത്തി തീര്‍ക്കേണ്ടതാണ്. ഹെഡ്‍മാസ്റ്റര്‍മാര്‍ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയതും, എസ്..റ്റി.സി. ഒപ്പുവച്ചതുമായ മുഴുവന്‍ കുട്ടികളുടേയും കണ്‍സോളിഡേറ്റ‍് സ്കോര്‍ ഷീറ്റിന്റെ പ്രിന്റൗട്ടിനൊപ്പം മുഴുവന്‍ കുട്ടികളുടേയും റിസല്‍ട്ടിന്റെ Export file, മുഴുവന്‍ കുട്ടികളുടേയും റിസല്‍ട്ടിന്റെ pdf, School Registration Details ന്റെ ഫയല്‍ എന്നിവ പകര്‍ത്തിയ CD/DVD യുടെ ഒരു കോപ്പിയും ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്‍ക്ക് സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്. CD/DVD യുടെ ഒരു കോപ്പി തുടര്‍ പരിശോധനയ്ക്കായി ഹെഡ്‍മാസ്റ്റര്‍മാര്‍ സ്കൂളില്‍ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. റിസല്‍ട്ടുകള്‍ ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്‍ക്ക് സമര്‍പ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 2019 നവംബര്‍‍ 06.

പരീക്ഷാ റിസല്‍ട്ട് പരിശോധിച്ച് പരീക്ഷയില്‍ പങ്കെടുക്കാത്ത കുട്ടികളുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതും, റിപ്പോര്‍ട്ട് 2019 നവംബര്‍‍ 12 ന് മുന്‍പ് കൈറ്റിന്റെ വൈസ് ചെയര്‍മാന്‍ & എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്‍ക്ക് സമര്‍പ്പിക്കുന്നതുമാണ്.

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ സര്‍ക്കുലര്‍ ഇവിടെ വായിക്കാം.

പരീക്ഷാ പാഠഭാഗങ്ങള്‍

MId term IT Exam Topic Class 8

MId term IT Exam Topic Class 9

MId term IT Exam Topic Class 10

പരീക്ഷകള്‍ നടത്തുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

മറ്റൊരു പ്രത്യേക അറിയിപ്പ്

DElEd_ICTExam സോഫ്‍റ്റ്‍വെയർ ഇൻസ്റ്റാള്‍ ചെയ്തിട്ട് അണ്‍ഇൻസ്റ്റാള്‍ ചെയ്യാത്ത കമ്പ്യൂട്ടറുകളില്‍ Mid Term IT Examination ഇൻസ്റ്റാള്‍ ചെയ്യാൻ കഴില്ല എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധയില്‍ പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

അതിനാല്‍ പരീക്ഷാ സോഫ്‍റ്റ്‍വെയർ ഏതെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടറില്‍ ഇൻസ്റ്റാള്‍ ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വരികയാണെങ്കില്‍, DElEd_ICTExam സോഫ്‍റ്റ്‍വെയർ ഇൻസ്റ്റാള്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക. ഉണ്ടെങ്കില്‍ അത് അണ്‍ഇൻസ്റ്റാള്‍ ചെയ്തിട്ട് പരീക്ഷാ (Mid Term IT Examination) സോഫ്‍റ്റ്‍വെയർ ഇൻസ്റ്റാള്‍ ചെയ്യുക.

DElEd_ICTExam അണ്‍ ഇൻസ്റ്റാളർ ഇതോടൊപ്പം അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു. (Click Here)

ജില്ലാകോര്‍ഡിനേറ്റര്‍

സ്കൂള്‍ ഹൈടെക് ഉപകരണങ്ങള്‍ തകരാറിലായാല്‍? KITE Complaint Registration Portal

ഹൈടെക് ഉപകരണങ്ങള്‍ തകരാറിലായതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.


പരാതികള്‍ എവിടെ രജിസ്ററര്‍ ചെയ്യണം?

എല്ലാ വിഭാഗത്തില്‍ വരുന്ന സ്കൂളുകളും ഹൈടെക് ഉപകരണങ്ങള്‍ തകരാറിലായാല്‍ രജിസ്റ്റര്‍ി ചെയ്യേണ്ടത് Hitech School Project Monitoring System (htspms) (ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു തുറക്കാം) എന്ന വെബ്ബ് സൈറ്റിലാണ്. കൂടാതെ കൈറ്റ് ഇടുക്കി യുടെ ബ്ലോഗില്‍ left panel ല്‍ Hitech Hardware Complaint എന്ന ലിങ്ക് വഴിയും പ്രവേശിക്കാവുന്നതാണ്.

യൂസര്‍ മാനുവല്‍ (ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു തുറക്കാം

സര്‍ക്കുലര്‍ ഇവിടെ വായിക്കാം


വെബ്ബ് സൈറ്റ് തുറന്നു വരുമ്പോള്‍ ലഭ്യമാകുന്ന
Login ഭാഗത്ത് യൂസര്‍ നെയിം, പാസ്‌വേഡ് എന്നിവ നല്‍കി പരാതി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ജാലകത്തിലെത്താം
.

യൂസര്‍ നെയിം, പാസ്‌വേഡ് എന്നിവ എന്തായിരിക്കും?

  • യൂസര്‍ നെയിമിനായി സ്കൂള്‍ ടൈപ്പും(LPS or UPS) സ്കൂള്‍ കോഡും ഒരു ഹൈഫന്‍ ഇട്ട് വേര്‍തിരിച്ച് (സ്പെയ്സ് ഇടരുത്) ഉപയോഗിക്കാം.

ഏതു വിഭാഗം സ്കൂളുകള്‍ക്കും ഇത് ഒന്നുപോലെ തന്നെയാണ്.

ഉദാഹരണം നോക്കുക.

lps29000 ( for LP Schools)

ups30000 ( for UP schools)

  • പാസ്‍വേര്‍ഡ് എന്നത് pass എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക

ലോഗ് ഇന്‍ ചെയ്തതിനു ശേഷം എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം

  • School Profile എന്ന മെനുവില്‍ സ്കൂള്‍ കോ‍ഡും സ്കൂളിന്റെ പേരും ഉണ്ട്. ബാക്കി വിവരങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കി സേവ് ചെയ്യുക. (PLACE, POST, PIN, PHONE & EMAIL)

  • User Setting -> ല്‍ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഹെഡ്മാസ്റ്ററുടെ PERSONAL DETAILS ല്‍ തിരുത്തലുകള്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ Edit Detail ല്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് തിരുത്തലുകള്‍ വരുത്തി SAVE ചെയ്യുക. (FULL NAME, DESIGNATION, PHONE& Email)

രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത പരാതികളുടെ പുരോഗതി വൈകിയാല്‍ താഴെ പറയുന്ന ടോള്‍ ഫ്രീ നമ്പരില്‍ വിളിക്കാവുന്നതാണ്.

TOLL FREE NUMBER

1800 4256 200

പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക് : പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ജത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടല്ലാതെ വിതരണം ചെയ്ത വാറണ്ടി നിലവിലുള്ള ഉപകരണങ്ങളുടെ പരാതികള്‍ മുകളില്‍ പരാമര്‍ശിച്ച വെബ്ബ് സൈറ്റിലൂടെയല്ല രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത്. ഇതിന് കെല്‍ട്രോണിന്റെ സൈറ്റിലൂടെയാണ് പരാതിപ്പെടേണ്ടത് . URL : http://sc.keltron.org/ ഫോണ്‍ നമ്പര്‍: 0471-4094445

IT Fest 2019-20: Malayalam Typing and Lay-out, using updated Software

IT Mela Malayalam Software

ശാസ്ത്രോത്സവം മലയാളം ടൈപ്പിങ് മത്സരങ്ങള്‍

2019-20 വര്‍ഷത്തെ ഐ.റ്റി.മേളയില്‍ മലയാളം മുദ്രണവും, രൂപകല്‍പനയും (Typing and Lay-out) മത്സരങ്ങള്‍ കൈറ്റ് തയ്യാറാക്കിയ പുതുക്കിയ സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ ഉപയോഗിച്ച് നടക്കും. മേളകളിലെ മത്സരങ്ങള്‍ക്ക് ഈ സോഫ്റ്റ് വെയറാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. മത്സരങ്ങള്‍ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ ഈ സോഫ്റ്റ് വെയറില്‍ പരിശീലിച്ചാണ് മത്സരങ്ങള്‍ക്ക് എത്തേണ്ടത്.

മത്സരിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ഫയലുകള്‍ ഡെസ്ക് ടോപ്പില്‍ സേവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ്. രജിസ്റ്റര്‍ നമ്പരായിരിക്കും ഫയല്‍ നാമം. മലയാളം മുദ്രണം 60% എങ്കിലും പൂര്‍ത്തിയാക്കിയവരെ മാത്രമാണ് ആകൃതിപ്പെടുത്തല്‍ (Formatting) ഘട്ടത്തിലേയ്ക്ക് പ്രവേശിക്കാന്‍ അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ.

ഖണ്ഡിക തിരിക്കാത്തതും, ആകൃതിപ്പെടുത്തല്‍ (Formatting) സാദ്ധ്യതയുള്ളതുമായ ഉള്ളടക്കമുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ഫയലുകളാണ് മത്സരത്തിന് നല്‍കുന്നത്. മത്സരങ്ങള്‍ക്കുള്ള ഉള്ളടക്കം സോഫ്റ്റ് വെയറിന്റെ data എന്ന ഫോള്‍ഡറില്‍ typespeed.tx എന്ന ഫയലില്‍ ചേര്‍ത്തിട്ടുണ്ടാവും. ഉപജില്ലാ മത്സരങ്ങളില്‍ 1500-1700 ക്യാരക്ടറുകളും, ജില്ലാ മത്സരങ്ങളില്‍ 1800-2200 ക്യാരക്ടറുകളും ഉള്ളടക്കമുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ഫയലുകളാണ് നല്‍കുന്നത്. രൂപകല്‍പനയില്‍ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ചിത്രങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നതാണ്.

മുദ്രണസമയത്ത് തൊറ്റായ 5 വിരല്‍ മുദ്രണങ്ങള്‍ക്ക് (stroke) ഒന്ന് എന്ന കണക്കില്‍ സ്കോറില്‍ കുറവ് വരുന്നതാണ്.

മലയാളം മുദ്രണവും, രൂപകല്‍പനയും (Typing and Lay-out) മത്സരങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കാവുന്ന ചില മാതൃകകള്‍ അനുബന്ധമായി താഴെ വായിക്കാം.

സോഫ്റ്റ് വെയറിന്റെ പുതിയ പതിപ്പ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം.

Password – pass

Malayalam Typing - Typing and Formating Models

മലയാളം ടൈപ്പിംങ് മത്സരത്തില്‍ ചില്ലക്ഷരങ്ങല്‍ മുദ്രണം ചെയ്യുന്നതിനായി മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന രീതിയല്ല മത്സരത്തില്‍ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ആണവചില്ലുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചാണ് മത്സരം നടത്തേണ്ടതും, മത്സരത്തില്‍ പങ്കെടുക്കേണ്ടതും. പുതിയ ഉബുണ്ടു 18.04 ൽ മലയാളം മുദ്രണം ചെയ്യുമ്പോള്‍ ചില്ലക്ഷരങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനായി ആണവചില്ല് ഉപയോഗിക്കുന്ന വിധം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

Nuclear vowels - Malayalam

മലയാളം ചില്ലക്ഷരങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനായി ആണവചില്ല് ഉപയോഗിക്കുന്ന വിധം വിവരിക്കുന്ന വീഡിയോ സഹായി നോക്കൂ. (കടപ്പാട്: ജയേഷ് സി.കെ. മാസ്റ്റര്‍ ട്രയിനര്‍, പത്തനംതിട്ട)

ജില്ലാ കേര്‍ഡിനേറ്റര്‍

കൈറ്റ് ഇടുക്കി

 

Schoolsasthrolsavam 2019-20 IT: Quiz Competitions using centralised KITE Questions

Sastrolsavam KITE IT Quiz 2019 Banner

ശാസ്ത്രോത്സവം .റ്റി.മേള ക്വിസ് മത്സരങ്ങള്‍

സ്കൂള്‍തലം മുതല്‍ റവന്യൂതലം വരെ പൊതൂവായ ചോദ്യങ്ങള്‍

ക്വിസ് മത്സരങ്ങള്‍ നടത്തുന്നതു സംബന്ധിച്ച നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ കൈറ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനപ്രകാരം ഈ വര്‍ഷം മുതല്‍ സ്കൂള്‍ തലം മുതല്‍ കൈറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്ന പൊതൂവായ ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ചാണ് ക്വിസ് മത്സരങ്ങള്‍ നടത്തുന്നത്.

അപ്പര്‍ പ്രൈമറി സ്കൂള്‍, ഹൈസ്കൂള്‍, ഹയര്‍ സെക്കന്ററി/ വൊക്കേഷണല്‍ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്കൂളുകള്‍ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളിലായി വത്സരങ്ങള്‍ നടക്കും. ഓരോ തലങ്ങളിലും നടക്കേണ്ട മത്സരങ്ങളുടെ സമയക്രമം താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

IT Quiz Time table01

സ്കൂള്‍ തലമത്സരങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങള്‍ ശാസ്ത്രോത്സവം വെബ്ബ് സൈറ്റില്‍ സ്കൂള്‍ ലോഗിന്‍ വഴി പ്രവേശിച്ച് ഡൗണ്‍ലോഡ്സ്ല്‍ നിന്ന് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാന്‍ കഴിയും. ചോദ്യങ്ങള്‍ 03.10.2019 രാവിലെ ശാസ്ത്രോത്സവം വെബ്ബ് സൈറ്റില്‍ ലഭിക്കും. ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 2.00 മണിക്ക് സ്കൂള്‍ തലമത്സരങ്ങള്‍ നടത്താം.

ചോദ്യങ്ങള്‍ തുറക്കാനുള്ള പാസ് വേഡ് മത്സരത്തിന് ഒരു മണിക്കൂര്‍ മുന്‍പ് അതാത് ഉപജില്ലാ ചുമതലയുള്ള മാസ്റ്റര്‍ ട്രയിനര്‍ വഴി/ സ്കൂള്‍ ഇമെയില്‍ വഴി ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്.

പ്രസന്റേഷന്‍ രൂപത്തില്‍ ലഭിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍ പ്രോജക്ടര്‍ വഴി പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ച് മത്സരം നടത്തേണ്ടതാണ്.

സര്‍ക്കുലര്‍ ഇവിടെ വായിക്കാം

ജില്ലാ കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍.