2017-2018 അദ്ധ്യന വര്‍ഷത്തെക്ലാസ്സ് തിരിച്ചുള്ള വേരിഫിക്കേഷന്‍ സംഗ്രഹ ലിസ്റ്റ് ( Class wise Verification Summary – Academic Year 2017 – 2018) തയ്യാറാക്കുന്നതെങ്ങനെ? വീ‍ഡിയോ സഹായി

Vedio-Banner.png

ആറാം പ്രവൃത്തിദിന റിപ്പോര്‍ട്ട് അടിസ്ഥാനമാക്കി കുട്ടികളുടെ ക്ലാസ്സ് തിരിച്ചുള്ള 2017 – 2018 അദ്ധ്യന വര്‍ഷത്തെ വേരിഫിക്കേഷന്‍ സംഗ്രഹ ലിസ്റ്റ് ( Class wise Verification Summary – Academic Year 2017 – 2018) തയ്യാറാക്കുന്നതെങ്ങനെ? നിരവധിപ്പേര്‍ക്ക് ഇതിമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംശയങ്ങള്‍ ഉള്ളതായി അറിയുന്നു. ഇതിന് സഹായിക്കുന്നതിനായി ഐ.റ്റി.@സ്കൂള്‍ ഇടുക്കി ജില്ലാ കേന്ദ്രം അവതരിപ്പിക്കുന്ന വീ‍ഡിയോ സഹായി താഴെ തന്നിട്ടുള്ള വീഡിയോ ലിങ്കില്‍ ലഭ്യമാണ്. ഇത് ഇപ്പോള്‍ യൂട്യൂബില്‍ ലഭ്യമാണ്. തുറന്ന് കാണുക.

സമ്പൂര്‍ണ്ണയില്‍ എല്ലാ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെയും വിശദാംശങ്ങള്‍ 2017 ജൂണ്‍ 27 ന് മുമ്പ് ഉള്‍പ്പെടുത്തണം

സമ്പൂര്‍ണ്ണ സോഫ്റ്റ് വെയറില്‍ എല്ലാ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെയും വിശദാംശങ്ങള്‍ 2017 ജൂണ്‍ 27 ന് മുമ്പ് ഉള്‍പ്പെടുത്തണമെന്ന് നിര്‍ദ്ദേശം. പുതിയ സെര്‍വറിലേക്ക് സമ്പൂര്‍ണ്ണ മാറ്റുന്നതിനാല്‍ 28 ജൂണ്‍ മുതല്‍ 02 ജൂലൈ വരെ സമ്പൂര്‍ണ്ണ ഓണ്‍ലൈനില്‍ ലഭിക്കില്ല. വിശദ വിവരങ്ങള്‍ അടങ്ങിയ സര്‍ക്കുലര്‍

https://i0.wp.com/kashmirreader.com/wp-content/uploads/2017/05/circula.jpg

Minority Pre-Metric Scholarship 2017-18

Image result for scholarships

Minority PreMetricമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പലരും ഉന്നയിച്ച സംശയങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട DPI Sectionല്‍ നിന്നും ലഭിച്ച മറുപടിയാണ് ചുവടെ

മുന്‍ വര്‍ഷത്തെ Beneficiary List എവിടെ നിന്നും ലഭിക്കും

അതിന് നിലവില്‍ മാര്‍ഗമില്ല.

അപ്പോള്‍ Fresh/Renewal എങ്ങനെ നല്‍കും

കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം അപേക്ഷിച്ച കുട്ടികളുടെ അപേക്ഷകളുടെ കോപ്പി സ്കൂളുകളില്‍ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇവരെ നിലവില്‍ Renewal ആയി അപേക്ഷിക്കാനും അവരുടെ അപേക്ഷകള്‍ Apply ചെയ്യാന്‍ സാധിച്ചില്ലെങ്കില്‍ മാത്രം Fresh ആയി അയക്കുക

അപേക്ഷയോടൊപ്പം Upload ചെയ്യേണ്ട ഡോക്യുമെന്റുകള്‍ ഏതൊക്കെ ?

അപേക്ഷയോടൊപ്പം ഒരു ഡോക്യുമെന്റും UPLOAD ചെയ്യേണ്ടതില്ല.
(Documents Upload ചെയ്യേണ്ടത് പോസ്റ്റ്‌മെട്രിക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പിന് മതി) ഇപ്പോള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന അപേക്ഷാ ഫോം പൂരിപ്പിച്ച് രക്ഷകര്‍ത്താവിന്റെ ഒപ്പോടെ സ്കൂളില്‍ സൂക്ഷിക്കണം . ഇതിലെ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ അപേക്ഷ സ്കൂളിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിലാണ് സമര്‍പ്പേക്കേണ്ടത്. സ്കൂള്‍ മുഖേനയോ കുട്ടിക്ക് സ്വന്തം താല്‍പര്യപ്രകാരമോ അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ അപേക്ഷാഫോമിലെ രക്ഷിതാവിന്റെ സത്യപ്രസ്താവനയില്‍ വാര്‍ഷിക വരുമാനം കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. ഇത് സ്കൂളുകളില്‍ സൂക്ഷിക്കുകയും അപേക്ഷയില്‍ ഈ വരുമാനം രേഖപ്പെടുത്തുകയും വേണം.

2017- 18 വര്‍ഷത്തെ Minority Premetric Scholarshipനും അംഗപരിമിതര്‍ക്കുള്ള Premetric Scholarshipനും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. Online ആയി National Scholarship Portal ല്‍ (www.scholarships.gov.in ) ആണ് അപേക്ഷകള്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടത്. Renewalന് സമര്‍പ്പിക്കുന്നവര്‍ മുന്‍ വര്‍ഷത്തെ വിവരങ്ങള്‍ വഴിയാണ് ലോഗിന്‍ ചെയ്യേണ്ടത്. കൃസ്ത്യന്‍, മുസ്ലീം , സിഖ്, പാഴ്‌സി, ജൈനര്‍, ബുദ്ധര്‍ എന്നീ വിഭാഗങ്ങളില്‍പ്പെട്ടവരും രക്ഷിതാവിന്റെ വാര്‍ഷിക വരുമാനം ഒരു ലക്ഷം രൂപയില്‍ താഴെയുള്ളവരും മുന്‍വര്‍ഷത്തെ വാര്‍ഷിക പരീക്ഷയില്‍ 50%ലധികം മാര്‍ക്ക് ലഭിച്ചവരുമാകണം അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. കുട്ടികളുടെ Mark/Grade എന്നീ കോളങ്ങളില്‍ മാര്‍ക്ക് മാത്രമേ രേഖപ്പെടുത്താന്‍ കഴിയു. അപേക്ഷകള്‍ Renewal വിഭാഗം ജൂലൈ 31നകവും Fresh ആഗസ്ത് 31നകവും അപേക്ഷകള്‍ സമര്‍പ്പിക്കണം. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങളും അപേക്ഷാ ഫോമും ചുവടെ.
ONLINE SITE : Guidelines
1) Prematric Scholarship 2017 -18 Circular 2) Application form

2015-16 ല്‍ ലഭിച്ച മള്‍ട്ടീമീഡിയ ക്ലാസ്സ് റൂം ഉപകരണങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തന രഹിതമായ സ്കൂളുകള്‍ക്ക് പരാതി രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാം

multimedia.png

.റ്റി@സ്കൂള്‍ പ്രോജക്ടില്‍ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സ്കൂളുകളിലെ മള്‍ട്ടീമീഡിയ ക്ലാസ്സ് റൂമുകളിലേയ്ക്ക് മുന്‍പ് 2015-16 ല്‍ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങളെപ്പറ്റി ഐ.റ്റി@സ്കൂള്‍ ജില്ലാ വിഭവ കേന്ദ്രത്തില്‍ ലഭിച്ച വിവരമനുസരിച്ച് പല സ്കൂളിലും ഇത്തരം ഉപകരണങ്ങള്‍ ശരിയായ വിധത്തില്‍ ഉപയോഗിക്കാത്തതായി അറിയാന്‍ കഴിഞ്ഞു. ഉപയോഗിക്കാതെ ഇരുന്ന് ഉപയോഗശൂന്യമായവയും, ശരിയായ വിധത്തില്‍ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യാത്തവയും, സോഫ്റ്റ്‍വെയര്‍ പ്രശ്നം കൊണ്ട് പ്രവര്‍ത്തിക്കാത്തവയുമെല്ലാം ഇതില്‍പ്പെടും.

ാലോചിതമായ അദ്ധ്യാപന അദ്ധ്യയന പരിവര്‍ത്തനത്തിന് പശ്ചാത്തലമൊരുക്കുന്നതിനായി ക്ലാസ്സ് മുറികളില്‍ ഒരുക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങള്‍ അതിന്റെ മുഴുവന്‍ ഫലങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാന്‍ കരുതലോടെ അദ്ധ്യപകര്‍ അതിനെ സമീപിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി .റ്റി@സ്കൂള്‍ പ്രോജക്ടില്‍ നിന്ന് വിതരണം ചെയ്തതും, വാറണ്ടി കാലാവധിയില്‍ നില്‍ക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങള്‍ ബന്ധപ്പെട്ട ഏജന്‍സിയെക്കൊണ്ട് പരിശോധിപ്പിക്കാന്‍ ചുമതലപ്പെട്ട സ്കൂള്‍ അധികാരികള്‍ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്.

പ്പോള്‍ എന്തു ചെയ്യണം?

മള്‍ട്ടീമീഡിയ ക്ലാസ്സ് റൂം ഉപകരണങ്ങള്‍ ലഭിച്ച സ്കൂളുകള്‍ ഈ ഉപകരണങ്ങള്‍ ശരിയായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നില്ലെങ്കില്‍/ പ്രവര്‍ത്തന രഹിതമാണെങ്കില്‍ ബന്ധപ്പെട്ട ഏജന്‍സിയെക്കൊണ്ട് പരിശോധിപ്പിക്കാന്‍ പരാതി രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പരാതി രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാനായി താഴെ തന്നിട്ടുള്ള ലിങ്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. സ്കൂള്‍ കോഡിനെ പരാതി രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാനുള്ള യൂസര്‍ നെയിം, പാസ്‌വേഡ് എന്നവയായി ഉപയോഗിക്കാം.

രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത പരാതിയില്‍ നടപടികള്‍ ഉണ്ടായില്ലെങ്കില്‍ ആ വിവരം ജില്ലാ കോര്‍ഡിനേറ്ററിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

ലിങ്ക്:   Keltron.png

സ്കൂള്‍ ലിസ്റ്റ്:  SchoolList.png

പരാതി എങ്ങനെ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാം? വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ …. 

ജില്ലാ കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍, .റ്റി@സ്കൂള്‍ ജില്ലാ വിഭവ കേന്ദ്രം, ഇടുക്കി

20170615

Follow us on

Facebook.png      Wordpress.png

 

സ്കൂള്‍ വിക്കി അപ്ഡേഷന്‍ 2017 ജൂണ്‍ 8 ന് സ്കൂളില്‍ നിലവിലുള്ള വിവരങ്ങള്‍ അടിസ്ഥാനമാക്കി ജൂണ്‍ 23 ന് പൂര്‍ത്തിയാക്കണം

WikiUpdation.png

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂളുകളില്‍ ഹൈടെക് സംവിധാനങ്ങള്‍ നടപ്പാക്കിവരികയാണ്. ക്ലാസ്സ് മുറികള്‍ ഹൈടെക് ഉപകരണങ്ങള്‍ കൊണ്ട് ആധുനീകരിക്കപ്പെടുമ്പോള്‍ ഡാറ്റാ വിവരശേഖരണത്തിനും, വിനിമയത്തിനും ഡിജിറ്റലൈസേഷന്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലൂടെ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസുകളും, സ്കൂള്‍ ഓഫീസുകളും ഹൈടെക് നിലവാരത്തിലേയ്ക്ക് മാറ്റപ്പെടുകയാണ്. ഈ വഴിയിലെ ചരിത്രപരമായ കാല്‍വയ്പായിരുന്നു ഇത്തവണ ആറാം പ്രവൃത്തിദിന റിപ്പോര്‍ട്ട് സമ്പൂര്‍ണ്ണ സോഫ്റ്റ്‌വെയറിലൂടെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് സ്വീകരിച്ചത്. സമാനമായ നിരവധി മുന്നേറ്റങ്ങള്‍ക്ക് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും അനുബന്ധ ദൗത്യവിഭാഗങ്ങളും പദ്ധതികള്‍ നടപ്പാക്കി വരുന്നു.

സമ്പൂര്‍ണ്ണയിലെ ദത്തശേഖരണം പോലെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനു വേണ്ടി ഐ.റ്റി@സ്കൂള്‍ പ്രോജക്റ്റ് ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പാക്കി വരുന്ന പ്രവര്‍ത്തനമാണ് സ്കൂള്‍ വിക്കി പോര്‍ട്ടല്‍. കേരളത്തിലെ എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളുടെയും സഹകരണത്തോടെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു സ്കൂള്‍ വിജ്ഞാനകോശമാണ് സ്കൂള്‍ വിക്കി. സ്കൂള്‍ വിക്കിയിലെ വിവരങ്ങള്‍ സമ്പൂര്‍ണ്ണയിലെ വിവരങ്ങളുമായി ഒത്തുപോകുന്നതായിരിക്കണം. സ്കൂള്‍ വിക്കിയിലെ വിവരങ്ങള്‍ 2017 ജൂണ്‍ 8 ന് സ്കൂളില്‍ നിലവിലുള്ള വിവരങ്ങള്‍ അടിസ്ഥാനമാക്കി ജൂണ്‍ 23 ന് വൈകിട്ട് 5 മണിക്ക് മുന്‍പ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

സ്കൂള്‍ വിക്കിയില്‍ ഇനിപറയുന്ന വിവരങ്ങള്‍ നിര്‍ബന്ധമായും പൂര്‍ത്തിയാക്കേണ്ടതാണ്.

1. സ്കൂള്‍ ഇന്‍ഫോ ബോക്സിലെ വിവരങ്ങള്‍

2. സ്കൂളിന്റെ ചരിത്രം

3. സ്കൂളിലെ ഹ്യൂമന്‍ റിസോഴ്സ് വിവരങ്ങള്‍ (നിലവിലുള്ള അദ്ധ്യാപകര്‍, പൂര്‍വ്വ അദ്ധ്യാപകര്‍)

4. ക്ലബ്ബ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായുള്ള പുതിയ പേജ് നിര്‍മ്മാണം, ചിത്രങ്ങള്‍ ചേര്‍ക്കല്‍.

5. സ്കൂളില്‍ നിലവിലുള്ള പ്രോജക്ടുകളുടെ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ കുട്ടിക്കൂട്ടം. എന്റെ നാട്, നാടോടി വിജ്ഞാനകേശം, സ്കൂള്‍ പത്രം, വിദ്യാരംഗം.

ഇതിനാവശ്യമായ കുറിപ്പുകള്‍ സ്കൂളിന്റെ വിവരങ്ങളില്‍ ധാരണയുള്ളവരേയും, ഭാഷാ അദ്ധ്യാപകരേയും ഉള്‍പ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കേണ്ടതാണ്. കുറിപ്പുകളുടെ ടൈപ്പ് സെറ്റിങ്ങിനായി എല്ലാ അദ്ധ്യാപകരേയും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. വിഷയാധിഷ്ഠിത ഐ.റ്റി പരിശീലനത്തിന്റെ ഭാഗമായി മുഴുവന്‍ അദ്ധ്യാപകര്‍ക്കും മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ് പരിശീലനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ സേവനം സ്കൂള്‍ വിക്കി പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. സ്കൂള്‍ വിക്കി പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ സുഗമമായി നടപ്പാക്കാന്‍ പ്രൈമറി/ഹൈസ്കൂള്‍ എസ്.ഐ‍.റ്റി.സി. മാര്‍ക്ക് ഐ.റ്റി@സ്കൂള്‍ മുന്‍പ് പരിശീലനം നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളില്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയെന്ന് പ്രഥമാദ്ധ്യാപകന്‍ ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്. സ്കൂള്‍ വിക്കി പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ വിവരങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഗൂഗിള്‍ ‍‍ഡോക്ക് ഫോം പിന്നീട് പ്രഥമാദ്ധ്യാപകര്‍ക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്.

ജില്ലാ കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍, .റ്റി@സ്കൂള്‍ ജില്ലാ വിഭവ കേന്ദ്രം, ഇടുക്കി

റാസ്പറി പൈ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ | ഇലക്ട്രോണിക് കിറ്റ് വിതരണം – ഐ.റ്റി@സ്കൂള്‍ ജില്ലാ കേന്ദ്രത്തില്‍ 2017 ജൂണ്‍ 13 ന്

Screenshot from 2017-06-10 01:54:56.png

കുട്ടിക്കൂട്ടം പരിശീലനത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തില്‍ ചില പ്രത്യേക മേഖല തിരിച്ച് പരിശീലനം നടക്കുന്നതാണ് എന്ന് മുമ്പ് അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ ആവശ്യത്തിലേയ്ക്ക് സ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പ് മിഷന്‍ റാസ്പറി പൈ കമ്പ്യൂട്ടറികളും, ഇലക്ട്രോണിക് കിറ്റുകളും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവ ഇപ്പോള്‍ ഐ.റ്റി@സ്കൂളില്‍ വിതരണത്തിന് തയ്യാറായിരിക്കുന്നു.

2016-17 അദ്ധ്യന വര്‍ഷം എല്ലാ ഹൈസ്കൂളുകളിലേയും എട്ടാം ക്ലാസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിന് ആനുപാതികമായാണ് റാസ്പറി പൈ കമ്പ്യൂട്ടറുകള്‍ വിതരണത്തിന് സജ്ജമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. റാസ്പറി പൈ കമ്പ്യൂട്ടറുകള്‍ ജില്ലയിലെ മുഴുവന്‍ ഗവണ്‍മെന്റ്, എയ്ഡഡ്, അംഗീകൃത അണ്‍എയ്ഡഡ് ഹൈസ്കൂളുകളിലേയ്ക്കും വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്.

ഇലക്ട്രോണിക് കിറ്റുകള്‍ 2016-17 അദ്ധ്യന വര്‍ഷം എല്ലാ എയ്ഡഡ് ഹൈസ്കൂളുകളിലേയും ഒന്‍പതാം ക്ലാസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിന് ആനുപാതികമായാണ് വിതരണംത്തിന് സജ്ജമാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

രണ്ട് വിഭാഗത്തിലും ഓരോ സ്കൂളിനും ലഭിക്കാന്‍ അര്‍ഹതയുള്ള യൂണിറ്റുകളുടെ എണ്ണം ഈ അറിയിപ്പിനൊപ്പമുള്ള സാദ്ധ്യതാ പട്ടികയില്‍ പരിശോധിക്കാം.

.റ്റി@സ്കൂളില്‍ നിന്ന് ഇവ താഴെ പറയുന്ന തീയതിയിലും, സമയത്തും കൈപ്പറ്റേണ്ടതാണ്.

വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല

തീയതി

സമയം

കട്ടപ്പന വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല

13.06.2017

10.00 am – 12.00 pm

തൊടുപുഴ വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല

13.06.2017

02.00 pm – 04.00 pm

കിറ്റുകള്‍ കൈപ്പറ്റുന്നതിനായി വരുന്നവര്‍ സ്കൂളില്‍ നിന്നും പ്രഥമാദ്ധ്യാപകര്‍ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ കത്തും, രസീതും കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്. മാതൃക ഇതോടൊപ്പം ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്നു. മാതൃകയുടെ പ്രിന്റ് എടുത്ത് ആദ്യ പകുതിയിലെ ചുമതലപ്പെടുത്തല്‍ പത്രിക പൂരിപ്പിച്ച് പ്രഥമാദ്ധ്യാപകന് കിറ്റുകള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി അദ്ധ്യാപകരെ നിയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. രണ്ടാം പകുതിയിലെ കൈപ്പറ്റ് രസീത് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട അദ്ധ്യാപകന്‍ വിതരണ കേന്ദ്രത്തില്‍ നിന്നുംകിറ്റുകള്‍ സ്വീകരിച്ച ശേഷം പൂരിപ്പിച്ച് ഐ.റ്റി@സ്കൂളില്‍ സമര്‍പ്പിക്കാനുള്ളതാണ്.

Screenshot from 2017-06-10 02:16:16.png     Screenshot from 2017-06-10 02:12:27.png      Electronic Kit.png

ജില്ലാ കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍, .റ്റി@സ്കൂള്‍ ജില്ലാ കേന്ദ്രം, ഇടുക്കി

 

തമിഴ്‍ ഭാഷ ഹൈസ്കൂള്‍ ഐ.സി.റ്റി പരിശീലന പരിപാടി – കുമിളി, മൂന്നാര്‍ പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങള്‍

Screenshot from 2017-06-09 22:41:06.png

സമഗ്ര അദ്ധ്യപക പരിവര്‍ത്തന ഹൈസ്കൂള്‍ ഐ.സി.റ്റി പരിശീലന പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായ തമിഴ്‍ ഭാഷയുടെ പരിശീലനം 2017 ജൂണ്‍ 10 മുതല്‍ ഇടുക്കി ജില്ലയില്‍ ആരംഭിക്കുന്നു. ജില്ലയില്‍ കുമിളി, മൂന്നാര്‍ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളില്‍ രണ്ട് പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഗവ. വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്കൂള്‍ കുമിളി, ഗവ. വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്കൂള്‍ മൂന്നാര്‍ എന്നീ പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ പ്രത്യേകം പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച പരിശീലകര്‍ ക്ലാസ്സുകള്‍ നയിക്കും. പരിശീലനത്തിനായി എത്തുന്ന അദ്ധ്യപകര്‍ ലാപ്പ് ടോപ്പ് നിര്‍ബന്ധമായും കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്. പരിശീലനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കേണ്ട അദ്ധ്യാപരുടെ പട്ടിക താഴെ പരിശോധിക്കാം.

          Screenshot from 2017-06-09 22:48:04.png      Screenshot from 2017-06-09 22:47:35.png

ജില്ലാ കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍, ഇടുക്കി

ഹായ് സ്കൂള്‍ കുട്ടിക്കൂട്ടം അവധിക്കാല പരീശീലനം 2017ജൂലൈ 30 വരെ

Screenshot from 2017-06-09 12:20:18.png

ഹായ് സ്കൂള്‍ കുട്ടിക്കൂട്ടം വധിക്കാല പരീശീലനം നടത്താന്‍ കഴിയാത്ത സ്കൂളുകള്‍ 2017 ജൂലൈ 30 ന് മുന്‍പായി പരീശീലനം പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ .റ്റി@സ്കൂള്‍ പ്രോജക്ടില്‍ നിന്നു നിര്‍ദ്ദേശം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ശനി, ഞായര്‍ ദിവസങ്ങള്‍ പരിശീലനത്തിനായി തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതാണ്. പരിശീലനത്തിനായി അദ്ധ്യനദിനങ്ങള്‍ ഒരുകാരണലശാലും നഷ്ടപ്പെടുത്താന്‍ പാടില്ല. അദ്ധ്യനദിനങ്ങളില്‍ പരീശീലനം നടത്തിയാല്‍ ട്രെയിനിംങ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ അവ തടയപ്പെടുന്നതാണ്.

ത്താം തരത്തില്‍ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ പരിശീലനത്തില്‍ ഇനി പങ്കടുപ്പിക്കേണ്ടതില്ല. പകരം എട്ടാം തരത്തില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ച കുട്ടികളെ കുട്ടിക്കൂട്ടം പരിശീലനത്തിന് ഉള്‍പ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങള്‍ ട്രെയിനിംങ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തില്‍ ഉള്‍പ്പടുത്തേണ്ടതാണ്. കുട്ടികളുടെ ആകെ എണ്ണത്തിന്റെ 12 ശതമാനം എന്ന ക്രമം പാലിക്കേണ്ടതാണ്. കുട്ടിക്കൂട്ടം പരിശീലനത്തിന് മുന്‍പ് ലഭിച്ച മറ്റ് നിര്‍ദ്ദേങ്ങള്‍ക്ക് മാറ്റമില്ല.

പരീശീലനപൂര്‍ത്തീകരിക്കുന്ന സ്കൂളുകള്‍ ഏറ്റവും പെട്ടന്ന് ഡോക്കുമെന്റുകള്‍ .റ്റി@സ്കൂള്‍ ജില്ലാ കേന്ദ്രത്തില്‍ എത്തിച്ച് അക്വിറ്റന്‍സ് കൈപ്പറ്റി നടപടികള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കേണ്ടതാണ്.

ജില്ലാ കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍, .റ്റി@സ്കൂള്‍ ജില്ലാ കേന്ദ്രം, ഇടുക്കി

‘സമ്പൂര്‍ണ’ യില്‍ സ്കൂളുകളുടേയും കുട്ടികളുടേയും എല്ലാവിശദാംശങ്ങളും ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നതും പരിശോധിക്കുന്നതും സംബന്ധിച്ച്

Sampoorna Impo.png

‘സമ്പൂര്‍ണ’ യില്‍ സ്കൂളുകളുടേയും കുട്ടികളുടേയും എല്ലാവിശദാംശങ്ങളും ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നതും പരിശോധിക്കുന്നതും സംബന്ധിച്ച്

വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ ഡാറ്റാ ശേഖരണം സമ്പൂര്‍ണഓണ്‍ലൈന്‍ സ്കൂള്‍ മാനേജ്‌മെന്റ് സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ മുഖേന മാത്രമാക്കിക്കൊണ്ട് 27.05.2017 ലെ സ.(സാധാ)നം.1602/2017/ പൊ.വി.വ സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത ഉത്തരവനുസരിച്ച് ആറാം പ്രവര്‍ത്തിദിന കണക്കെടുപ്പ് സമ്പൂര്‍ണ മുഖേന ആയിരിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആയതിനാല്‍ സ്കൂളിന്റേയും കുട്ടികളുടേയും എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും സമ്പൂര്‍ണയില്‍ അതത് സ്കൂളുകള്‍തന്നെ ഉള്‍പ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

ഇതിനായി താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

സമ്പൂര്‍ണയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിനും വിശദാംശങ്ങള്‍ക്കും അനുസരിച്ച് മാത്രമായിരിക്കും ആറാം പ്രവര്‍ത്തിദിവസത്തെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഉള്‍പ്പെടുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ട് ലഭിക്കുന്നത്. കുട്ടികളുടെ എണ്ണം മാത്രം പ്രത്യകമായി ഈ വര്‍ഷം വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസുകളില്‍ നല്‍കേണ്ടതില്ല.

1. സ്കൂളില്‍ 2017-18 അദ്ധ്യയന വര്‍ഷം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളേയും വിശദാംശങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. ഇതിനായി ക്ലാസ്സ് പ്രമോഷന്‍/ക്ലാസ്സ് ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ എന്നിവ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.

2. പുതിയതായി സ്കൂളില്‍ ചേര്‍ന്ന എല്ലാ കുട്ടികളുടേയും വിശദാംശങ്ങള്‍ സമ്പൂര്‍ണ്ണയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.

3. എല്ലാ കുട്ടികളുടേയും വിവരങ്ങള്‍ പൂര്‍ണമായും കൃത്യതയോടെയും ചേര്‍ക്കുന്നതോടൊപ്പം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍ കൃത്യമായി ഉള്‍പ്പെടുത്തിയെന്നും അവ പൂര്‍ണ്ണമായി ശരിയാണെന്നും ഉറപ്പുവരുത്തേ ണ്ടതാണ്.

a) ലിംഗപദവി (gender)

b) മതം,ജാതി,വിഭാഗം

c) ഒന്നാം ഭാഷ പേപ്പര്‍ ഒന്ന്, ഒന്നാം ഭാഷ പേപ്പര്‍ രണ്ട്

d) പഠനമാധ്യമം(ഔദ്യോഗിക അനുമതി ഉള്ളതിനനുസരിച്ച് മാത്രം)

e) യു ഐ ഡി

4. ടി സി വിതരണത്തിന്റേയും നീക്കം ചെയ്യലിന്റേയും പ്രവേശനം നല്‍കിയതിന്റേയും എല്ലാ വിവരങ്ങളും ആറാം പ്രവൃത്തി ദിവസത്തിനകം ചേര്‍ത്ത് സമ്പൂര്‍ണ്ണ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

 ആറാം പ്രവൃത്തി ദിവസം ചെയ്യേണ്ടത്

1, സമ്പൂര്‍ണയിലെ School Proforma ലിങ്കില്‍ ക്ലിക് ചെയ്ത് സ്കൂളിന്റെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള്‍ ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക.

2. സ്കൂള്‍, ആണ്‍കുട്ടികള്‍/ പെണ്‍കുട്ടികള്‍/ ആണ്‍കുട്ടികളും പെണ്‍കുട്ടികളും കൂടി പഠിക്കുന്നത് (mixed), റൂറല്‍/അര്‍ബന്‍ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിവരങ്ങളും ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തി സേവ് ചെയ്യുക

3. School Proforma യില്‍ ശരിയായ വിവരങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയ ശേഷം Menu bar- ലെ Sixth Working Day Reports clickചെയ്യുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ജാലകത്തിൽ രണ്ടു പട്ടികകൾ ദൃശ്യമാകും. രണ്ടു പട്ടികയിലും ചേർത്തിരി ക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ശരിയാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക. (2017-18 അദ്ധ്യയന വർഷത്തിൽ സമ്പൂർണ്ണയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ വിവരങ്ങൾ മാത്രമേ പട്ടികയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു).

4. സമ്പൂർണ്ണയിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങൾ Sixth working day reports ല്‍ update ചെയ്യാൻ പട്ടികയുടെ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന Click Here to Synchronize എന്ന ബട്ടണ്‍ ഉപയോഗിക്കുക .

5. ഒന്ന് മുതൽ നാലുവരെ ക്ലാസ്സുകളിലുള്ള കുട്ടികളിൽ അറബി , ഉറുദു എന്നിവ Additional Language ആയി പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ Click Here to Update Additional Languages എന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അവരുടെ എണ്ണം രേഖപ്പെടുത്തി save ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

6. Sixth working day reports ലെ എല്ലാ വിവരങ്ങളും ശരിയാണെന്ന് പരിശോധിച്ച്‌ ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷം Declaration ചെക്ക് ബോക്സില്‍ ടിക്ക് മാര്‍ക്ക് ഇട്ടശേഷം Confirm ചെയ്യുക.

7. Confirm ചെയ്തശേഷം menu bar- ൽ ദൃശ്യമാകുന്ന Download Reports എന്ന ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന Pdf File save ചെയ്ത് Print എടുത്ത് പ്രഥമാധ്യാപകന്‍ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി ഡി../..ഒ യ്ക്ക് സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ( സേവ് ചെയ്യാതെ പ്രിന്റ് എടുക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചാല്‍ ചിലപ്പോള്‍ ഫോണ്ട് ലഭ്യമാകാത്ത പ്രശ്നങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകാനിടയുണ്ട്.)

8. ആറാം പ്രവൃത്തിദിന റിപ്പോര്‍ട്ട് ഡി../..ഒ യ്ക്ക് നല്‍കുന്നതിന് മുമ്പ് ഏതെങ്കിലും കാരണവശാല്‍ തിരുത്തല്‍ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കില്‍ confirmation റീസെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി അതത് ഡി../..ഒ ഓഫീസില്‍ ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്.

സര്‍ക്കുലര്‍, ഹെല്‍പ്പ് ഡെസ്ക് നമ്പരുകള്‍ എന്നിവ ഇവിടെ വായിക്കാം

എല്ലാ സ്കൂളുകളുടേയും അറിവിലേയ്ക്ക് ഐ.റ്റി@സ്കൂള്‍ ഇടുക്കി ജില്ലാ കേന്ദ്രം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്

ഇടുക്കി ജില്ല – വിഷ്വലി ചലഞ്ച്ഡ് അദ്ധ്യപകര്‍ക്ക് ഐ.സി.റ്റി പരിശീലനം 2017 മെയ് 29 മുതല്‍

Blind_blog.png

സമഗ്ര അദ്ധ്യപക പരിവര്‍ത്തന ഐ.സി.റ്റി പരിശീലന പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി കായികാദ്ധ്യാപകര്‍ക്കായുള്ള പരിശീലനം വിഷ്വലി ചലഞ്ച്ഡ് ആയ അദ്ധ്യാപകരെ കൂടി പരിശീലിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് സമഗ്രതയിലേയ്ക്ക് നീങ്ങുന്നു. ഈ അദ്ധ്യാപകര്‍ക്കായുള്ള പ്രത്യേക ഐ.സി.റ്റി പരിശീലനം ഐ.റ്റി@സ്കൂളിന്റെ ഇടുക്കി ജില്ലാ കേന്ദ്രത്തില്‍ വച്ച് നടന്നു വരുന്നു. സമീപ ജില്ലയിലെ അദ്ധ്യപകര്‍ കൂടി ഈ പരിശീലനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകം പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച പരിശീലകരാണ് പരിശീലനത്തിന് നേതൃത്വം നല്‍കുന്നത്. പരിശീലനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന അദ്ധ്യാപകര്‍ക്കായി പരിശീലന കേന്ദ്രത്തില്‍ പ്രത്യേകം ക്രമീകരണങ്ങള്‍ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. പരിശീലന പരിപാടി 2017 മെയ് 31 ന് അവസാനിക്കും.