Kerala State School Sasthramela 2015

ഈ വര്‍ഷത്തെ കേരള സ്കൂള്‍ ശാസ്ത്ര മേള  2015 നവംബര്‍ 24 മുതല്‍ 28 വരെ കൊല്ലത്തു വച്ച് നടക്കുന്നു. വിവിധ മേളകളുടെ വേദികളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ലിസ്റ്റ് ചുവടെ.

s

ഇടുക്കി ജില്ലയില്‍ നിന്നും മേളയില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ അര്‍ഹത നേടിയ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ ലിസ്റ്റ് ചുവടെയുള്ള ലിങ്കുകളില്‍ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഈ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ ഫോട്ടോ പതിച്ച് പ്രധാന്യാപകന്‍ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ID Card ന്റെ രണ്ടു കോപ്പികള്‍ 20.11.2015 വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് 3 മണിക്ക് മുന്‍പ് തൊടുപുഴയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഇടുക്കി DDE ഓഫീസില്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

Idukki District Sasthramela 2015

ഇടുക്കി റവന്യൂ ജില്ലാ ശാസ്ത്രമേള 2015 നവംബര്‍ 17, 18 എന്നീ തീയതികളില്‍ ചുവടെ പറയുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ വച്ച് നടക്കുന്നു. വിശദവിവരങ്ങള്‍ ചുവടെ

a

  • സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര മേളയിലെ  അറ്റ്ലസ് നിര്‍മ്മാണം, പ്രാദേശിക ചരിത്ര രചന എന്നീ ഇനങ്ങള്‍ 17.11.2015 ന് SHGHS മുതലക്കോടത്തു വച്ച് നടക്കും.
  • ഗണിത ക്വിസ്  ‘17.11.2015 ന്  SGHSS മുതലക്കോടം

Results of Thodupuzha Subdistrict Science Fair-2015-16

Click the links below.

SCIENCE.All results

Grade point. SCIENCE FAIR

Thodupuzha Subdistrict IT Mela Results

Click the below links to get Results

 

total_points

OVERALL RESULT IT

 

Electronic@school Kit Distribution- Government School Teachers.

സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെയും ഐ.ടി വകുപ്പിന്റെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ സ്കൂളുകളില്‍ ഇലക്ട്രോണിക്സ് @ സ്കൂള്‍ പദ്ധതി, റാസ് ബെറി പൈ ഉപകരണ വിതരണം എന്നിവ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പദ്ധതിയുടെ സംസ്ഥാനതല ഉത്ഘാടനം 2015 സെപ്തംബര്‍ 18 ന് തിരുവനന്തപുരത്തുവെച്ച് ബഹു.കേരളാ മുഖ്യമന്ത്രി നിര്‍വ്വഹിച്ചു.

ഇടുക്കി ജില്ലയില്‍ പദ്ധതിയുടെ ഉത്ഘാടനവും റാസ് ബെറി കിറ്റുകളുടെ വിതരണവും 2015 സെപ്റ്റംബര്‍ 29 ന്  തൊടുപുഴ മുന്‍സിപ്പല്‍ ടൗണ്‍ ഹാളില്‍ വച്ചു നടന്നു.  ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഗവണ്മെന്റ് ഹൈസ്കൂളുകള്‍ക്കുള്ള ഇലക്ട്രോണിക്സ് @ സ്കൂള്‍ കിറ്റുകളുടെ വിതരണം 2015 ഒക്ടോബര്‍ അ‍ഞ്ചാം തീയതി തൊടുപുഴ ഐ.റ്റി@ സ്കൂളില്‍ വച്ച് രാവിലെ 11 മണിക്ക് നടത്തുന്നു. കൂടൂതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ചുവടെ.

  • ആദ്യ ഘട്ടമായി ഗവണ്മെന്റ് ഹൈസ്കൂളുകള്‍ക്കാണ് കിറ്റ് ലഭ്യമാക്കുന്നത്.
  • ഒന്‍പതാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിന് അനുസരിച്ച് ഓരോ സ്കൂളിലും വ്യത്യസ്ത എണ്ണം കിറ്റുകളാണ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത്.
  • സ്കൂളുകളില്‍ ഫിസിക്സ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആധ്യാപകരാണ് ഐ.റ്റി @സ്കൂള്‍ ജില്ലാ ഓഫീസില്‍നിന്നും കിറ്റുകള്‍ കൈപ്പറ്റേണ്ടത്.
  • കിറ്റിന്റെ ഉപയോഗവും പ്രവര്‍ത്തനവും സംബന്ധിച്ച് ഫിസിക്സ് അധ്യാപകര്‍ക്ക് പ്രത്യേക പരിശീലനം നല്കുന്നതാണ്. കിറ്റ് കൈപ്പറ്റുന്നതിനുള്ള രസീതിന്റെ മാത്യക ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.
  • Receipt – Format
  • List of Schools – Electronic@school

 

Raspberry Pi Distribution to students

സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെയും ഐ.ടി വകുപ്പിന്റെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ സ്കൂളുകളില്‍ ഇലക്ട്രോണിക്സ് @ സ്കൂള്‍ പദ്ധതി, റാസ് ബെറി പൈ ഉപകരണ വിതരണം എന്നിവ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പദ്ധതിയുടെ സംസ്ഥാനതല ഉത്ഘാടനം 2015 സെപ്തംബര്‍ 18 ന് തിരുവനന്തപുരത്തുവെച്ച് ബഹു.കേരളാ മുഖ്യമന്ത്രി നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നു.

ഇടുക്കി ജില്ലയില്‍ പദ്ധതിയുടെ ഉത്ഘാടനം 2015 സെപ്തംബര്‍ 29 ന് നടത്തുന്നതാണ്. വിദ്യാര്‍ത്ഥികളില്‍ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ പ്രോഗ്രാമിംഗ് അഭിരുചിയും താല്‍പര്യവും വളര്‍ത്തുന്നതിന് തെരഞ്ഞെടുത്ത എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് കഴിഞ്ഞവര്‍ഷം റാസ് ബെറി പൈ ഉപകരണം നല്‍കി പ്രത്യേക പരിശീലനം നല്‍കിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ തുടര്‍ച്ചയായി ഓരോ സ്കൂളില്‍ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുത്ത രണ്ടു വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് 2015 സെപ്തംബര്‍ 29 ന്, റാസ് ബെറി പൈ ഉപകരണം വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്. ഉപകരണം ലഭിക്കുന്നതിന് അന്നേ ദിവസം അതാത് സ്കൂള്‍ പ്രഥമ അദ്ധ്യാപകന്റെ കത്തോടുക്കൂടി വിദ്യാര്‍ത്ഥി നേരിട്ട് ഹാജരാകേണ്ടതാണ്.

സംസ്ഥാനത്തെ സര്‍ക്കാര്‍, എയിഡഡ്,അംഗീക്യത അണ്‍എയിഡഡ് ഹൈസ്കൂളുകളില്‍ ഈ വര്‍ഷം എട്ടാം ക്ലാസില്‍ പഠിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുത്ത വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കാണ് ഉപകരണവും പരിശീലനവും നല്‍കുന്നത്. സ്കൂള്‍ പ്രഥമ അദ്ധ്യാപകന്‍, സ്കൂള്‍ ഐ.ടി കോഡിനേറ്റര്‍, എട്ടാം ക്ലാസിലെ ക്ലാസ് അദ്ധ്യാപകര്‍ എന്നിവര്‍ ചേര്‍ന്ന സമിതി അക്കാദമിക മികവിന്റെയും, .സി.ടി പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലെ പങ്കാളിത്വത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്.

തെരഞ്ഞെ‍ടുത്ത വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ 2015 സെപ്തംബര്‍ 22 ന് വൈകിട്ട് 3.00 മണിക്ക് മുമ്പ് ഐ.ടി @ സ്കൂള്‍ പ്രോജക്ടിന്റെ ഇടുക്കി ജില്ലാ ഓഫീസില്‍ ഇമെയില്‍ മുഖേന അറിയിക്കേണ്ടതാണ്

ICT Training for H.S Teachers

 2015-2016 അധ്യയന വര്‍ഷത്തെ ICT ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പരിശീലനം2015 ജൂണ്‍ 29 തിങ്കളാഴ്ചആരംഭിക്കുന്നു. ആദ്യമായി എട്ടാംക്ലാസ്സിന്റെ പരിശീലനമാണ് നടത്തുന്നത്. ഇതു  ജില്ലയിലെ നാലു  കേന്ദങ്ങളിലായി  നടത്തുന്നു. 6 ദിവസത്തേയ്ക്കാണ് പരിശീലനം.തൊടുപുഴ, അടിമാലി, മൂന്നാര്‍, കട്ടപ്പന എന്നീ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ 2015 ജൂണ്‍ 29 മുതല്‍ ജൂലൈ 4 വരെയാണ് പരിശീലനം. കൂടൂതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ചുവടെ.

(ട്രെയിനിംഗില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നവര്‍ നിര്‍ബന്ധമായും Laptop കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്)

fix

പങ്കെടുക്കേണ്ട അധ്യാപകരുടെ List ചുവടെ നല്‍കുന്നു.

 

ICT Training – Important Notice

2015 ജൂണ്‍ 24മുതല്‍ 30 വരെ   തൊടുപുഴ, അടിമാലി, മൂന്നാര്‍ എന്നീ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ ആരംഭിക്കാനിരുന്ന എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ഹൈസ്കൂള്‍ അധ്യാപകര്‍ക്കായുള്ള ICT ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ട്രെയിനിംഗ് മാറ്റി വച്ചിരിക്കുന്നു. പുതുക്കിയ തീയതികള്‍ പിന്നീട് അറിയിക്കുന്നതാണ്. 

ICT Training for High School Teachers

 2015-2016 അധ്യയന വര്‍ഷത്തെ ICT ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പരിശീലനം2015 ജൂണ്‍ 24ന് ആരംഭിക്കുന്നു. ആദ്യമായിഎട്ടാം ക്ലാസ്സിന്റെ പരിശീലനമാണ് നടത്തുന്നത്. ഇതു  ജില്ലയിലെ നാലു  കേന്ദങ്ങളിലായി  നടത്തുന്നു. 6 ദിവസത്തേയ്ക്കാണ് പരിശീലനം.തൊടുപുഴ, അടിമാലി, മൂന്നാര്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ജൂണ്‍ 24 മുതലും കട്ടപ്പനയില്‍ ജൂണ്‍ 29 മുതലും ആരംഭിക്കുന്നു. കൂടൂതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ചുവടെ.

(ട്രെയിനിംഗില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നവര്‍ നിര്‍ബന്ധമായും Laptop കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്)

TRANG

പങ്കെടുക്കേണ്ട അധ്യാപകരുടെ List ചുവടെ നല്‍കുന്നു.

 

Meeting of SITC’s

2015-16 അദ്ധ്യയനവര്‍ഷത്തില്‍ വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ നടത്തേണ്ട  ICT പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നതിനും DCT (Digital Collaborative Text) പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനും  ജില്ലയിലെ എല്ലാ SITC മാരുടേയും യോഗം താഴെ പറയുന്ന തീയതികളില്‍ തൊടുപുഴ, കട്ടപ്പന എന്നിവിടങ്ങളില്‍ വച്ച് നടത്തുന്നു. എല്ലാ SITC മാരും നിര്‍ബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു.

sitc

എല്ലാ SITC മാരും ചുവടെയുള്ള ലിങ്കില്‍ കൊടുത്തിട്ടുള്ള   proforma യുടെ പ്രിന്റ് എടുത്ത് പൂരിപ്പിച്ച് HM ന്റെ ഒപ്പും സീലും വച്ച്  ട്രെയിനിംഗ് ദിവസം അതാതു പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 146 other followers