സമ്പൂര്‍ണ്ണ സ്കൂള്‍ മാനേജ്മെന്റ് സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ – സഹായക ഫയല്‍

Sampoorna_Blog.pngസമ്പൂര്‍ണ്ണ സ്കൂള്‍ മാനേജ്മെന്റ് സോഫ്റ്റ്‌വെയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംശയങ്ങളും, പ്രശ്നങ്ങളുമായി നിരവധി ഇമെയിലുകളാണ് ഐ.റ്റി@സ്കൂളിന്റെ ജില്ലാ ഓഫീസില്‍ ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ അധ്യയനവര്‍ഷവും തസ്തികനിര്‍ണ്ണയം, വിവിധ സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പിനുള്ള വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ കണ്ടെത്തല്‍, ഉച്ചഭക്ഷണം, തുടങ്ങി വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ വിവിധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കാവശ്യമായ വിവരശേഖരണം ഐ.ടി.@സ്‌കൂള്‍ തയ്യാറാക്കിയ സമ്പൂര്‍ണ്ണ മുഖേനയാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത്. വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ സ്‌കൂള്‍ പ്രവേശനം, ക്ലാസ് പ്രൊമോഷന്‍, ടി.സി.ലഭ്യമാക്കല്‍ എന്നിവ നിര്‍ബന്ധമായും സമ്പൂര്‍ണ വഴി ചെയ്യേണ്ടതുമാണെന്ന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടര്‍ അറിയിച്ചു. ഈ പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്ക് ഒ‍ട്ടേറെ പരിഹാരങ്ങളുമായി പാലക്കാട് എസ്..റ്റി.സി. ഫോറം തയ്യാറാക്കിയ സഹായക ഫയല്‍ ഉപയോഗിക്കാം.

സമ്പൂര്‍ണ്ണ സഹായക ഫയല്‍

കടപ്പാട്

പാലക്കാട് എസ്..റ്റി.സി. ഫോറം

ഹയര്‍ സെക്കന്ററി /വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്ററി അദ്ധ്യാപക ഐ.സി.റ്റി പരിശീലനം 2017 മെയ് 23 ന് വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ ആരംഭിക്കുന്നു

HSS_ICT_Starting.png

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായ ഹൈടെക് സ്കൂള്‍ പദ്ധതി പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ഹയര്‍ സെക്കന്ററി/വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്ററി അദ്ധ്യാപകര്‍ക്കും നാലു ദിവസത്തെ വിഷയാധിഷ്ഠിത ഐ.സി.റ്റി പരിശീലനം നടത്തുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. .റ്റി@സ്കൂളിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഐ.സി.റ്റി പരിശീലനം നടത്തുന്നത്. .റ്റി@സ്കൂള്‍ പ്രോജക്ട് ക്രമീകരിക്കുന്ന ഐ.സി.റ്റി പരിശീലനത്തില്‍ എല്ലാ ഹയര്‍ സെക്കന്ററി അദ്ധ്യാപകരും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്.

ഇടുക്കി ജില്ലയില്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്കൂള്‍ അദ്ധ്യാപകര്‍ക്കു് ഐ.റ്റി@സ്കൂള്‍ നല്കുന്ന വിഷയാധിഷ്ഠിത ഐ.സി.റ്റി പരിശീലനം 2017 മെയ് 23 ന് വിവിധ കേന്ദ്രത്തില്‍ വച്ച്  ആരംഭിക്കാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയായി.

പരിശീലനത്തിനായി എത്തുന്ന അദ്ധ്യപകര്‍ ഉബുണ്ടു 14.04 ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്ത ലാപ്പ് ടോപ്പ് കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്. പൂര്‍ണ്ണമായും സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ അധിഷ്ഠിതമായി നടക്കുന്ന പരിശീലനത്തില്‍ ക്ലാസ്സ് മുറിയിലെ പഠനതന്ത്രങ്ങള്‍ ആവിഷ്കരിക്കാനും മൂല്യനിര്‍ണ്ണയം നടത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ സങ്കേതങ്ങള്‍ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു.

പരിശീലനം സംബന്ധിച്ച സര്‍ക്കുലറും, പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളും, പങ്കടുക്കേണ്ടവരുടെ ലിസ്റ്റും താഴെ പരിശോധിക്കാം

സര്‍ക്കുലര്‍

പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങള്‍

വിഷയം

തീയതി

GHSS Thodupuzha

Economics

24.05.2017

ജില്ലാ കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍, ഇടുക്കി

സര്‍ക്കുലര്‍

Untitled.png

തൊടുപുഴ വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല – ഹൈസ്കൂള്‍ ഇംഗ്ലീഷ് പരിശീലനം 2017 മെയ് 24 ന് DRC യില്‍

HS_Eng_002.png

തൊടുപുഴ വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയില്‍ ഹൈസ്കൂള്‍ അദ്ധ്യാപകര്‍ക്കു് .റ്റി@സ്കൂള്‍ നല്കി വരുന്ന വിഷയാധിഷ്ഠിത ഐ.സി.റ്റി പരിശീലനം പൂര്‍ത്തിയാവുകയാണ്. RP മാരുടെ ലഭ്യതക്കുറവു മൂലം അനിശ്ചിതത്വത്തിലായിരുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പരിശീലനം 2017 മെയ് 24 ന് .റ്റി@സ്കൂളിന്റെ ജില്ലാ കേന്ദ്രത്തില്‍ വച്ച് നടത്താനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയായി. തൊടുപുഴ വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയില്‍ നിന്നുള്ളതും (ട്രയിനിംങ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തില്‍ പേര് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തവര്‍), ഇതുവരെ പരിശീലനം ലഭിക്കാത്തതുമായ മുഴുവന്‍ ഇംഗ്ലീഷ് അദ്ധ്യാപകര്‍ക്കും ഈ ബാച്ച് പരിശീലനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാം. പരിശീലന അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നവര്‍ക്കായി പിന്നീട് പരിശീലനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. പരിശീലനത്തിനായി എത്തുന്ന അദ്ധ്യപകര്‍ ലാപ്പ് ടോപ്പ് നിര്‍ബന്ധമായും കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്.

ണിതശാസ്ത്രത്തിനു വേണ്ടി ഫാത്തിമ മാതാ ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്കൂള്‍, കൂമ്പന്‍പാറയില്‍ (അടിമാലി) വച്ച് ഒരു ബാച്ച് പരിശീലനം നടക്കുന്നതാണ്. ജില്ലയില്‍ SSLC പുനര്‍മൂല്യനിര്‍ണ്ണയ ക്യാമ്പ് നടക്കുന്നതിനാല്‍ മൂല്യനിര്‍ണ്ണയം പൂര്‍ത്തീകരിച്ച ശേഷമായിരിക്കും ണിതശാസ്ത്രപരിശീലനനടക്കുന്നത്.

ഇംഗ്ലീഷ് പരിശീലനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കേണ്ടവരുടെ ലിസ്റ്റ് ഇതോടൊപ്പം ചേര്‍ക്കുന്നു.                           Eng_Button01.png

ജില്ലാ കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍, ഇടുക്കി

നെടുങ്കണ്ടം ഉപജില്ലയിലെ മൂന്നാം ഘട്ടം യു. പി. ഐ.സി.റ്റി. പരിശീലനം – മെയ് 22 മുതല്‍ ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കല്ലാറില്‍

Nedumkandan UP ICT.png

നെടുങ്കണ്ടം ഉപജില്ലയിലെ മൂന്നാം ഘട്ടം യു. പി. .സി.റ്റി. പരിശീലനം മെയ് 22 മുതല്‍ ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കല്ലാറില്‍ വച്ച് നടക്കുന്നു. പരിശീലനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കേണ്ടവരുടെ പട്ടിക താഴെ പരിശോധിക്കാം.

                          Nrdumkandam Button.png

അടിമാലി ഉപജില്ലയിലെ യു. പി. അദ്ധ്യാപകരുടെ അവധിക്കാല ഐ.സി.റ്റി. പരിശീലനം – അവസാന ബാച്ചുകള്‍

aDIMALI_fINAL.png

അടിമാലി ഉപജില്ലയിലെ യു. പി. അദ്ധ്യാപകരുടെ അവധിക്കാല ഐ.സി.റ്റി. പരിശീലനം തുടരുന്നു. അടുത്ത ബാച്ചുകള്‍ രാജാക്കാട് ഗവ. ഹൈസ്കൂള്‍, അടിമാലി ഗവ. ഹൈസ്കൂള്‍ എന്നീ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ വച്ച് നടക്കും. രാജാക്കാട് 2017 മെയ് 23 (ചൊവ്വാഴ്ച) നും, അടിമാലിയില്‍ 2017 മെയ് 24 (ബുധനാഴ്ച) നും പരിശീലനം ആരംഭിക്കും. ഈ പരിശീലനത്തോടെ അടിമാലി ഉപജില്ലയിലെ യു. പി. അദ്ധ്യാപകരുടെ അവധിക്കാല ഐ.സി.റ്റി. പരിശീലനം അവസാനിക്കുകയാണ്.

ഇപ്പോള്‍ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ള പരിശീലന ബാച്ച് അടിമാലി ഉപജില്ലയിലെ ഇതുവരെ പരിശീലനത്തിന് അവസരം ലഭിക്കാത്ത അദ്ധ്യാപകര്‍ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ്. അടിമാലി ഉപജില്ലക്ക് പുറത്തുള്ളവരെ ഈ ബാച്ചില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതല്ല. മുന്‍പ് ട്രയിനിംങ് മാനേജ്‌മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ ജില്ലയില്‍ അവസരം നല്‍കിയിട്ടും പരിശീലനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാത്തവരേയും ഈ ബാച്ചില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതല്ല. പങ്കെടുക്കേണ്ടവരുടെ പട്ടിക ഇതോടൊപ്പം ചേര്‍ക്കുന്നു. പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിന്റെ പേരില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പട്ടിക വായിക്കാം.

ഇനിയും പരിശീലന അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നവര്‍ക്കായി ജില്ലയില്‍ പരിശീലനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. പരിശീലനത്തിനായി എത്തുന്ന അദ്ധ്യപകര്‍ ലാപ്പ് ടോപ്പ് കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്.

ഗവ. ഹൈസ്കൂള്‍, രാജാക്കാട്

ഗവ. ഹൈസ്കൂള്‍, അടിമാലി

ജില്ലാകോര്‍ഡിനേറ്റര്‍, ഇടുക്കി

ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്കൂള്‍ ഹൈടെക് പരിശീലന പരിപാടി 2017

HSS Trg.png

ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്കൂള്‍ അദ്ധ്യാപകര്‍ക്കായി ഐ.റ്റി@സ്കൂളിന്റെ സഹകരണത്തോടെ ഹയര്‍ സെക്കന്ററി ഡയറക്ടറേറ്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഹൈടെക് പരിശീലന പരിപാടി സംസഥാന വ്യാപകമായി ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ പ്രാരംഭമായി എസ്.ആര്‍‍.ജി. പരിശീലനം പൂര്‍ത്തിയായി. ഡി.ആര്‍‍.ജി. പരിശീലനം മെയ് 23 ന് നടക്കുകയാണ്. ഡി.ആര്‍‍.ജി. പരിശീലനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കേണ്ട അദ്ധ്യാപകരുടെ പട്ടിക താഴെ ലഭ്യമാണ്.

But01.png     But02.png

ജില്ലാ കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍, ഇടുക്കി

തൊടുപുഴ, അറക്കുളം ഉപജില്ലകള്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഹൈസ്കൂള്‍ ഐ.സി.റ്റി. പരിശീലനത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടം

Tdpza_May_19.pngഹിന്ദി മെയ് 22 മുതല്‍

തൊടുപുഴ, അറക്കുളം ഉപജില്ലകള്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഹൈസ്കൂള്‍ അദ്ധ്യാപകരുടെ അവധിക്കാല ഐ.സി.റ്റി. പരിശീലനത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടം നടക്കുകയാണ്. ഇംഗ്ലീഷ്, സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം എന്നീ വിഷയങ്ങള്‍ക്ക് ഓരോ ബാച്ചുകള്‍ മാത്രം തൊടുപുഴയില്‍ പിന്നീട് നടക്കുന്നതാണ്. മറ്റ് വിഷയങ്ങളുടെ പരിശീലനങ്ങള്‍ അവസാനിച്ചു. ഇടുക്കി ജില്ലയില്‍ പരിശീലനം നേടേണ്ട മുഴുവന്‍ അദ്ധ്യാപകര്‍ക്കും ട്രയിനിംങ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ അവസരം നല്കി കഴിഞ്ഞതിനാല്‍ ഇനിയും പരിശീലന അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നവര്‍ക്കായി ജില്ലയില്‍ പരിശീലനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. പരിശീലനത്തിനായി എത്തുന്ന അദ്ധ്യപകര്‍ ലാപ്പ് ടോപ്പ് കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്. വിഷയങ്ങളുടെ പേരില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പങ്കെടുക്കേണ്ടരുടെ ലിസ്റ്റ് വായിക്കാം.

ജില്ലാ വിഭവ കേന്ദ്രം, ഐറ്റി@സ്കൂള്‍, തൊടുപുഴ മലയാളം
സേക്രട്ട് ഹാര്‍ട്ട് ഹൈസ്കൂള്‍ മുതലക്കോടം ഹിന്ദി
സെന്റ് ജോസഫ്‌സ് ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്കൂള്‍ കരിമണ്ണൂര്‍ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം

അടിമാലി ഉപജില്ല യു. പി. – ഐ.സി.റ്റി. പരിശീലനം 2017 മെയ് 18 മുതല്‍ കല്ലാര്‍കുട്ടി ഗവ. ഹൈസ്കൂളില്‍

UP Banner Kallarkutty.png

അടിമാലി ഉപജില്ലയിലെ യു. പി. അദ്ധ്യാപകരുടെ അവധിക്കാല .സി.റ്റി. പരിശീലനപുനരാരംഭിക്കുന്നു. ആദ്യ ബാച്ച് കല്ലാര്‍കുട്ടി ഗവ. ഹൈസ്കൂളില്‍ വച്ച് 2017മെയ് 18 ന് ആരംഭിക്കും. പങ്കെടുക്കേണ്ടവരുടെ പട്ടിക ഇതോടൊപ്പം ചേര്‍ക്കുന്നു. ഇനിയും പരിശീലന അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നവര്‍ക്കായി ജില്ലയില്‍ പരിശീലനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. പരിശീലനത്തിനായി എത്തുന്ന അദ്ധ്യപകര്‍ ലാപ്പ് ടോപ്പ് കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്.

Participant List Image.png

ജില്ലാകോര്‍ഡിനേറ്റര്‍, ഇടുക്കി

ഹൈസ്കൂള്‍ അദ്ധ്യപകരുടെ ഐ.സി.റ്റി പരിശീലന പരിപാടി അവസാന ഘട്ടത്തിലേയ്ക്ക്.

Blog May 16.png

ഹൈസ്കൂള്‍ അദ്ധ്യപകരുടെ ഐ.സി.റ്റി പരിശീലന പരിപാടി അവസാന ഘട്ടത്തിലേയ്ക്ക്. തൊടുപുഴ വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയില്‍ ഉപജില്ലാ ആടിസ്ഥാനത്തില്‍ നടന്നു വന്ന പരിശീലനത്തില്‍ എല്ലാ അദ്ധ്യാപകര്‍ക്കും അവസരം നല്കി കഴിഞ്ഞു. 2017 മെയ് 20 ന് ശേഷം ഇംഗ്ലീഷ്, സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം, മലയാളം എന്നീ വിഷയങ്ങള്‍ക്ക് തൊടുപുഴ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഓരോ ബാച്ചുകള്‍ കൂടി പരിശീലനം നടക്കുന്നതാണ്. അടിമാലി കേന്ദ്രീകരിച്ച് മെയ് 20 ന് ശേഷം ഗണിതശാസ്ത്രത്തിന് ഒരു ബാച്ച് പരിശീലനം കൂടി നടക്കുന്നതാണ്. മറ്റ് വിഷയങ്ങളുടെ പരിശീലനത്തിന് പുതിയ ബാച്ചുകള്‍ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. ഇതോടെ തൊടുപുഴ വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ ഹൈസ്കൂള്‍ അദ്ധ്യപക പരിശീലനം അവസാനിക്കും.

ഡി..ഒ നിര്‍ദ്ദേശിച്ച സമയക്രമം അനുസരിച്ച് 2017 മെയ് 15 ന് അവസാനിക്കുന്ന വിഷയാധിഷ്ഠിത പരിശീലനത്തിന്റെ തുടര്‍ച്ചയായി നടക്കേണ്ട ഐ.സി.റ്റി പരിശീലന വിഷങ്ങളും അവയുടെ പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളും ഇവിടെ ചേര്‍ക്കുന്നു. അദ്ധ്യപകര്‍ തങ്ങള്‍ക്കായി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ഈ ബാച്ചില്‍ തന്നെ പരിശീലനത്തിന് എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ്. ഇടുക്കി ജില്ലയില്‍ പരിശീലനം നേടേണ്ട മുഴുവന്‍ അദ്ധ്യാപകര്‍ക്കും ട്രയിനിംങ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ അവസരം നല്കി കഴിഞ്ഞതിനാല്‍ ഇനിയും പരിശീലന അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നവര്‍ക്കായി ജില്ലയില്‍ പരിശീലനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. പരിശീലനത്തിനായി എത്തുന്ന അദ്ധ്യപകര്‍ ലാപ്പ് ടോപ്പ് കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്. വിഷയങ്ങളുടെ പേരില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പങ്കെടുക്കേണ്ടപരുടെ ലിസ്റ്റ് വായിക്കാം.

പരിശീലന കേന്ദ്രം

ഉപജില്ല

പരിശീലന തീയതി

പരിശീലന വിഷയം

ജില്ലാ വിഭവ കേന്ദ്രം, ഐറ്റി@സ്കൂള്‍, തൊടുപുഴ

തൊടുപുഴ

2017 മെയ് 16

മലയാളം

സേക്രട്ട് ഹാര്‍ട്ട് ഹൈസ്കൂള്‍ മുതലക്കോടം

തൊടുപുഴ

2017 മെയ് 16

ഹിന്ദി

സെന്റ് ജോസഫ്‌സ് ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്കൂള്‍ കരിമണ്ണൂര്‍

തൊടുപുഴ

2017 മെയ് 16

സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം

ഫാത്തിമ മാതാ ഗേള്‍സ് ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്കൂള്‍ കൂമ്പന്‍പാറ

അടിമാലി

2017 മെയ് 16

ജീവശാസ്ത്രം

ഗവ. ഹൈസ്കൂള്‍ അടിമാലി

അടിമാലി

2017 മെയ് 16

ഭൗതീകശാസ്ത്രം

ഗവ. ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്കൂള്‍, രാജാക്കാട്

അടിമാലി

2017 മെയ് 17

ഗണിതശാസ്ത്രം

ഗവ. ഹൈസ്കൂള്‍ കല്ലാര്‍കുട്ടി

അടിമാലി

***

ശുഭാശംസകളോടെ …..

ജില്ലാ കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍, ഇടുക്കി

സമഗ്ര അദ്ധ്യാപക പരിശീലന പരിപാടി രണ്ടാംഘട്ടം കട്ടപ്പന വിദ്യാഭ്യാസജില്ല.

banner.png

2017 മെയ് 16,17,18 തീയതികളില്‍ കട്ടപ്പന വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ വച്ച് ഹൈസ്കൂള്‍ അദ്ധ്യപകര്‍ക്കായി സമഗ്ര അദ്ധ്യപക പരിശീലന പരിപാടിയുടെ രണ്ടാംഘട്ടം ആരംഭിക്കുകയാണ്.

ഒന്നിലധികം വിഷയങ്ങളില്‍ ഒരേസമയത്ത് പരിശീലനം നടക്കും. പങ്കെടുക്കേണ്ടവരുടെ ലിസ്റ്റ് ഇതോടൊപ്പം ചേര്‍ക്കുന്നു. അദ്ധ്യപകര്‍ തങ്ങള്‍ക്കായി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ബാച്ചില്‍ തന്നെ നിര്‍ബന്ധമായും പരിശീലനത്തിന് എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ്. പരിശീലന അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നവര്‍ക്കായി പിന്നീട് പരിശീലനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.

പരിശീലനത്തിനായി എത്തുന്ന അദ്ധ്യപകര്‍ ലാപ്പ്ടോപ്പ് നിര്‍ബന്ധമായും കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്.

          സ്കൂളില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്താല്‍ ലിസ്റ്റ് ലഭിക്കും

Centre/Shool Name

Subject

STHSS ERATTAYAR

ENGLISH

CALVARY HS CALVARY

BIOLOGY

SGHSS KATTAPPANA

PHYSICS

GEMGHS SANTHIGRAM

SOCIAL SCIENCE

GTHSS KATTAPPANA

HINDI

GHSS KALLAR

MALAYALAM

GHSS KALLAR

MATHS

GHSS AMARAVATHY

BIOLOGY

            ജില്ലാ കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍, ഇടുക്കി