ഹൈസ്കൂള്‍ വിഷയാധിഷ്ഠിത പരിശീലനം – തൊടുപുഴ ഡി.ഇ.ഒ. തയ്യാറാക്കിയ സമയക്രമം

DEO_Time_Schedule.png

ഹൈസ്കൂള്‍ അദ്ധ്യാപകരുടെ വിഷയാധിഷ്ഠിത പരിശീലനത്തിനായി തൊടുപുഴ ഡി... തയ്യാറാക്കിയ സമയക്രമം ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു. .റ്റി@സ്കൂള്‍ നടത്തുന്ന ഐ.സി.റ്റി പരിശീലനം ഈ സമയക്രമം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഒരു വിഷയത്തിന്റെ വിഷയാധിഷ്ഠിത പരിശീലനം നടക്കുമ്പോള്‍ അതേ വിഷയത്തിന് ഐ.സി.റ്റി പരിശീലനം വരാത്ത വിധത്തിലാണ് ഈ ക്രമീകരണം.

സമയപ്പട്ടിക

2017 മെയ് 11 മുതല്‍ – തൊടുപുഴ വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ രണ്ടാം ഘട്ടം ഹൈസ്കൂള്‍ ഐ.സി.റ്റി പരിശീലനം

123.png

രണ്ടാം ഘട്ടം ഹൈസ്കൂള്‍ അദ്ധ്യാപകരുടെ വിഷയാധിഷ്ഠിത ഐ.സി.റ്റി പരിശീലനം 2017 മെയ് 11 മുതല്‍ മെയ് 15 വരെ തീയതികളില്‍ നടക്കുന്നു.

തൊടുപുഴ, അറക്കുളം ഉപജില്ലകള്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഗണിതം, ഭൗതീകശാസ്ത്രം, ജീവശാസ്ത്രം എന്നീ വിഷയങ്ങള്‍ക്ക് നടക്കുന്ന അവസാന ബാച്ചാണിത്. അടിമാലി ഉപജില്ല കേന്ദ്രീകരിച്ച് മലയാളം, സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം എന്നീ വിഷയങ്ങള്‍ക്ക് നടക്കുന്ന അവസാന ബാച്ചാണിത്. വിഷയങ്ങളില്‍ പരിശീലന പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെടാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടങ്കില്‍ അവര്‍ ഈ പരിശീലനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്. പങ്കെടുക്കേണ്ടവരുടെ ലിസ്റ്റ് ഇതോടൊപ്പം ചേര്‍ക്കുന്നു. അദ്ധ്യപകര്‍ തങ്ങള്‍ക്കായി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ബാച്ചില്‍ തന്നെ പരിശീലനത്തിന് എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ്. പരിശീലന അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നവര്‍ക്കായി പിന്നീട് പരിശീലനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.

ഹിന്ദിക്ക് അടിമാലി ഉപജില്ല കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള പരിശീലനം അവസാനിച്ചു. ഹിന്ദിക്ക് ഇനി പരിശീലനം കിട്ടാനുള്ളവര്‍ തൊടുപുഴയില്‍ നടക്കുന്ന പരിശീലനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കേണടതാണ്.

ട്രയിനിംങ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തില്‍ പേര് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാത്ത അദ്ധ്യപകരെ പരിശീലനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ സാധിക്കുന്നതല്ല. പരിശീലനത്തിനായി എത്തുന്ന അദ്ധ്യപകര്‍ ലാപ്പ് ടോപ്പ് നിര്‍ബന്ധമായും കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്.

വിഷയങ്ങളുടെ പേരില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ലിസ്റ്റ് വായിക്കാം.

വിഷയം കേന്ദ്രം
മലയാളം ഫാത്തിമ മാതാ ഗേള്‍സ് ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്കൂള്‍ കൂമ്പന്‍പാറ
സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം ഗവ. ഹൈസ്കൂള്‍ അടിമാലി
ജീവശാസ്ത്രം സേക്രട്ട് ഹാര്‍ട്ട് ഹൈസ്കൂള്‍ മുതലക്കോടം
ഗണിതം ജില്ലാ വിഭവ കേന്ദ്രം, ഐറ്റി@സ്കൂള്‍, തൊടുപുഴ
ഭൗതീകശാസ്ത്രം സെന്റ് ജോസഫ്‌സ് ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്കൂള്‍ കരിമണ്ണൂര്‍

ശുഭാശംസകളോടെ …..

ജില്ലാ കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍, ഇടുക്കി

ഹൈസ്കൂള്‍ ഐ.സി.റ്റി പരിശീലനം കട്ടപ്പന വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയില്‍ 2017 മെയ് 10 ന് ആരംഭിക്കുന്നു

image.IXKDZY.png

സമഗ്ര അദ്ധ്യാപക പരിവര്‍ത്തന ഹൈസ്കൂള്‍ ഐ.സി.റ്റി പരിശീലം കട്ടപ്പന വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയില്‍ 2017 മെയ് 10 ന് ആരംഭിക്കുന്നു. കോര്‍ വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഞ്ച് ദിവസത്തെ പരിശീലനവും ഐ.സി.റ്റി പരിശീലത്തിന് സമാന്തരമായി നടക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോ ഉപജില്ലയിലെയും രണ്ടു വിഭാഗം പരിശീലനങ്ങളും പരസ്പരം ഇടകലരാത്ത വിധമാണ് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ഒന്നിലധികം വിഷയങ്ങളില്‍ ഏകകാലത്ത് പരിശീലനം നടക്കും. അദ്ധ്യാപകര്‍ തങ്ങള്‍ക്കായി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ബാച്ചില്‍ തന്നെ പരിശീലനത്തിന് എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ്. പരിശീലന അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നവര്‍ക്കായി പിന്നീട് പരിശീലനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.

ട്രയിനിംങ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തില്‍ പേര് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാത്ത അദ്ധ്യാപകരെ പരിശീലനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ സാധിക്കുന്നതല്ല. പരിശീലനത്തിനായി എത്തുന്ന അദ്ധ്യാപകര്‍ ലാപ്പ്ടോപ്പ് നിര്‍ബന്ധമായും കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്.

കട്ടപ്പന വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ വച്ച് നടക്കുന്ന പരിശീലനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കേണ്ടവരുടെ ലിസ്റ്റ് ഇതോടൊപ്പം ചേര്‍ക്കുന്നു.

                           പരിശീലനകേന്ദ്രങ്ങള്‍

Kattappana

10/05/2017 to12/05/2017

Sl No

Subject

Centre

1

Malayalam

GEM GHS Santhigram

2

SMHSS Marykulam

3

Mathematics

SGHSS Kattappana

4

MAIHS Murikkady

5

English

STHS Erattayar

6

Hindi

STHSS Thankamany

7

Social Science

GHS Pambanar

8

Physical Science

GTHSS Kattappana

ശുഭാശംസകളോടെ …..

ജില്ലാ കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍, ഇടുക്കി

2017 മെയ് 8 ന് തൊടുപുഴ വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ വച്ച് വിഷയാധിഷ്ഠിത ഹൈസ്കൂള്‍ ഐ.സി.റ്റി പരിശീലം ആരംഭിക്കുന്നു

HS Notice Header.png

സമഗ്ര അദ്ധ്യാപക പരിവര്‍ത്തന ഹൈസ്കൂള്‍ ഐ.സി.റ്റി പരിശീലന പരിപാടിയുടെ ഒരുക്കങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയായി. എല്ലാ വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിസോഴ്സ് അദ്ധ്യപകരുടെ ജില്ലാതല പരിശീലനങ്ങള്‍ അവസാനിച്ചു. കോര്‍ വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഞ്ച് ദിവസത്തെ പരിശീലനവും ഐ.സി.റ്റി പരിശീലത്തിന് സമാന്തരമായി നടക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോ ഉപജില്ലയിലെയും രണ്ടു വിഭാഗം പരിശീലനങ്ങളും പരസ്പരം ഇടകലരാത്ത വിധമാണ് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ഒന്നിലധികം വിഷയങ്ങളില്‍ ഏകകാലത്ത് പരിശീലനം നടക്കും. അദ്ധ്യപകര്‍ തങ്ങള്‍ക്കായി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ബാച്ചില്‍ തന്നെ പരിശീലനത്തിന് എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ്. പരിശീലന അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നവര്‍ക്കായി പിന്നീട് പരിശീലനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.

ട്രയിനിംങ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തില്‍ പേര് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാത്ത അദ്ധ്യപകരെ പരിശീലനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ സാധിക്കുന്നതല്ല. പരിശീലനത്തിനായി എത്തുന്ന അദ്ധ്യപകര്‍ ലാപ്പ് ടോപ്പ് നിര്‍ബന്ധമായും കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്.

2017 മെയ് 8 ന് ജില്ലയിലെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ വച്ച് നടക്കുന്ന പരിശീലനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കേണ്ടവരുടെ ലിസ്റ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല തിരിച്ച് വിഷയാടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഇതോടൊപ്പം ചേര്‍ക്കുന്നു. പരിശീലന കേന്ദ്രം ഓരോ ലിസ്റ്റിലും ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്നു. വിഷയങ്ങളുടെ പേരില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ലിസ്റ്റ് വായിക്കാം.

 

തൊടുപുഴ തൊടുപുഴ ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാളം, ഗണിതം, ഭൗതീകശാസ്ത്രം

തൊടുപുഴ അടിമാലി ഹിന്ദി, മലയാളം, സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം

HS Trng Centres.png

ശുഭാശംസകളോടെ …..

ജില്ലാ കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍, ഇടുക്കി

സമഗ്ര അദ്ധ്യപക പരിവര്‍ത്തന ഹൈസ്കൂള്‍ പരിശീലന പരിപാടി – ഇടുക്കി ജില്ലയില്‍ തുടക്കമായി

HS Training.png

സംസ്ഥന സര്‍ക്കാര്‍ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്ന നവകേരളമിഷന്‍പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായ പൊതുവിദ്യാഭ്യസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിന്റെ സാക്ഷാത്ക്കാരത്തിനായി വിദ്യാലയ അന്തരീക്ഷത്തിലും, നടത്തിപ്പിലും, പഠന ബോധന രീതികളിലും അക്കാദിമികവും ഭൗതീകവുമായ സമൂലമാറ്റം വരികയാണ്.

സ്കൂളുകളില്‍ സ്മാര്‍ട്ട് ക്ലാസ്സ് മുറികളും, വിവരസാങ്കേതികവിദ്യാ സൗകര്യങ്ങളും നിലവില്‍ വരുമ്പോള്‍ ഇത് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ക്ലാസ്സ് റൂം വിനിമയം ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒപ്പം വിവരസംവേദനവിദ്യ ഡിജിറ്റല്‍ സങ്കേതങ്ങളിലൂടെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ആത്മവിശ്വാസം അദ്ധ്യപകര്‍ക്കു് നല്കേണ്ടതുമുണ്ട്. ഇപ്പോള്‍ നടക്കുന്ന സമഗ്ര അദ്ധ്യപക പരിവര്‍ത്തന ഹൈസ്കൂള്‍ പരിശീലന പരിപാടി ഇതാണ് ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത്.

സമഗ്ര അദ്ധ്യപക പരിവര്‍ത്തന ഹൈസ്കൂള്‍ പരിശീലന പരിപാടിക്ക് ഇടുക്കി ജില്ലയില്‍ തുടക്കമായി. 2017മെയ് 2,3 തീയതികളില്‍ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധഭാഗങ്ങളില്‍ വച്ച് SRG പരിശീലനം നടന്നു. മെയ് 3ന് പരിശീലനം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ ആര്‍. പി. മാര്‍ സമയബന്ധിതമായി ജില്ലയില്‍ എത്തിച്ചേര്‍ന്ന് മെയ് 4 ന് രാവിലെ 10.00 മണിക്കുതന്നെ DRG പരിശീലനം ആരംഭിച്ചു. വിവിധ വിഷയങ്ങളില്‍ സമാന്തരമായി നടന്നു വരുന്ന HS – ICT – DRG പരിശീലനം മെയ് 6 ന് അവസാനിക്കും.

2017 മെയ് 8 ന് ജില്ലയിലെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ വച്ച് ഹൈസ്കൂള്‍ അദ്ധ്യപകര്‍ക്കായി സമഗ്ര അദ്ധ്യപക പരിവര്‍ത്തന പരിശീലന പരിപാടി ആരംഭിക്കും. എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും ഏകകാലത്ത് പരിശീലനം നടക്കും. പരിശീലനത്തിന് ആവശ്യമായ RP മാരുടെ എണ്ണത്തില്‍ കുറവുള്ളതിനാല്‍ എല്ലാ ഉപജില്ലകള്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ചും ഹൈസ്കൂള്‍ അദ്ധ്യപക പരിശീലനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. അദ്ധ്യപകര്‍ തങ്ങള്‍ക്കായി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ബാച്ചില്‍ തന്നെ പരിശീലനത്തിന് എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ്. പരിശീലന അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നവര്‍ക്കായി പിന്നീട് പരിശീലനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.

മെയ് മൂന്നാം വാരം ഹയര്‍ സെക്കന്ററി അദ്ധ്യപകര്‍ക്കുള്ള വിഷയാധിഷ്ഠിത ICT പരിശീലനം ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.

ജില്ലാ കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍, ഇടുക്കി

 

യു. പി. അദ്ധ്യാപകരുടെ അവധിക്കാല ഐ.സി.റ്റി. പരിശീലനം ഇനി ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം

UP Training Cgange.png

യു. പി. അദ്ധ്യാപകരുടെ അവധിക്കാല ഐ.സി.റ്റി. പരിശീലനം താല്കാലികമായി നിര്‍ത്തി വച്ചിരിക്കുന്നു. ഹൈസ്കൂള്‍ അദ്ധ്യാപകരുടെ അവധിക്കാല ഐ.സി.റ്റി. പരിശീലനം ആരംഭിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണിത്. .റ്റി@സ്കൂള്‍ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്‍ ശ്രീ. അന്‍വര്‍ സാദത്ത് ജില്ലാ കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍മാരുമായി നടത്തിയ കോള്‍ കോണ്‍ഫ്രന്‍സിലൂടെ ഈ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ഇതു സംബന്ധിച്ച് വിശദമായ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ ഇമെയില്‍ മുഖേന ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ക്ക് ലഭിച്ചു.

ഇനി പരിശീലനം ലഭിക്കാനുള്ള യു. പി. അദ്ധ്യാപകര്‍ക്ക് പിന്നീട് പരിശീലനം ക്രമീകരിക്കാന്‍ ഇമെയില്‍ നിര്‍ദ്ദേശം ആവശ്യപ്പെടുന്നു. പരിശീലനം പുനരാരംഭിക്കുന്ന തീയതികളും, പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളും സ്കൂള്‍ ഇമെയില്‍ വിലാസങ്ങളിലൂടെയും, ഐറ്റിസ്കൂള്‍ ഇടുക്കിയുടെ ബ്ലോഗിലും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്.

ജില്ലാകോര്‍ഡിനേറ്റര്‍, ഇടുക്കി

 

പീരുമേട് ഉപജില്ല യു.പി. ഐ.സി.റ്റി പരിശീലനം 28.04.2017 മുതല്‍

 

പീരുമേട് ഉപജില്ല യു.പി. .സി.റ്റി പരിശീലനം 28.04.2017 മുതല്‍ ആരംഭിക്കുന്നു. മുണ്ടക്കയം സെന്റ് ആന്റണീസ് ഹൈസ്കൂള്‍ ആണ്    പരിശീലന കേന്ദ്രം പരിശീലനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കേണ്ട അദ്ധ്യാപകരുടെ പേരുവിവരം താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു. പരിശീലനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന അദ്ധ്യാപകര്‍ സ്കൂളില്‍ ലഭ്യമായ ലാപ്‌ടോപ്പ് നിര്‍ബന്ധമായും കൊണ്ടു വരേണ്ടതാണ്. പരിശീലനത്തിലെ വ്യക്തിഗതമായ പ്രായോഗിക പരിശീലനത്തിന് തടസ്സം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാന്‍ ലാപ്‌ടോപ്പ് കൊണ്ടുവരുന്നത് സഹായകമായിരിക്കും.

ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ പരിശോധിക്കാം

സെന്റ് ആന്റണീസ് ഹൈസ്കൂള്‍ മുണ്ടക്കയം

യു.പി. ഐ.സി.റ്റി പരിശീലനം – തീയതിയില്‍ മാറ്റം

Screenshot from 2017-04-23 18:43:23.png

2017 ഏപ്രില്‍ 24 ന് ഇടുക്കി ജില്ലയില്‍ ഹര്‍ത്താല്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തില്‍ ജില്ലയിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ ഏപ്രില്‍ 24 ന് നടത്താന്‍ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ള യു.പി. .സി.റ്റി പരിശീലനങ്ങള്‍ ഏപ്രില്‍ 25 ന് അതാത് കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ നടത്തുന്നതാണ്. അദ്ധ്യാപകരുടെ ലിസ്റ്റിനും മറ്റ് ക്രമീകരണങ്ങള്‍ക്കും മാറ്റമില്ല.

ജില്ലാ കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍

ഇടുക്കി

ഹൈസ്കൂള്‍ അദ്ധ്യാപകര്‍ക്കു് വിഷയാധിഷ്ഠിത ഐ.സി.റ്റി പരിശീലനം 2017 മെയ് 8 മുതല്‍ മെയ് 30 വരെ

Screenshot from 2017-04-22 23:17:21.png

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ അദ്ധ്യാപകര്‍ക്കും .സി.റ്റി സാദ്ധ്യതകളുപയോഗിച്ച് അവധിക്കാല പരിശീലനം നടത്തുന്നതിന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹൈസ്കൂള്‍ അദ്ധ്യാപകരുടെ വിഷയാധിഷ്ഠിത ഐ.സി.റ്റി പരിശീലനം മെയ് രണ്ടാം വാരം ആരംഭിക്കുന്നു. ഹൈസ്കൂള്‍ ക്ലാസ്സുകളിലെ വിവിധ വിഷയങ്ങള്‍ .സി.റ്റി ധിഷ്ഠിതമായി വിനിമയം ചെയ്യുന്നതിനായി അദ്ധ്യാപകര്‍ക്ക് വിഷയാധിഷ്ഠിത പരിശീലനം നല്‍കുന്നതിന് 10 വിഷയങ്ങള്‍ക്കും പ്രത്യേകം മൊ‍ഡ്യൂള്‍ തയ്യാറായിക്കഴിഞ്ഞു. വിഷയാധിഷ്ഠിത ഐ.സി.റ്റി അദ്ധ്യാപക പരിശീലനം 2017 മെയ് 8 മുതല്‍ മൂന്ന് ദിവസം വീതമുള്ള ബാച്ചുകളായി മെയ് 30 ന് അവസാനിക്കും.

അവധിക്കാല പരിശീലനത്തിന്റെ ക്രമീകരണങ്ങള്‍ക്കായി എല്ലാ ‍ഹൈസ്കൂള്‍ അദ്ധ്യാപകരുടേയും വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ സംവിധാനത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഇതു സംബന്ധിച്ച നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ ഐ.റ്റി@സ്കൂള്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

1. www.itschool.gov.in എന്ന വെബ്ബ് സൈറ്റ് തുറന്ന് Training Management System എന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രജിസ്റ്ററേഷന്‍ പോര്‍ട്ടലില്‍ പ്രവേശിക്കുക.

2. ഓരോ സ്കൂളും അവരുടെ സ്കൂളിന്റെ സമ്പൂര്‍ണ്ണയില്‍ ലോഗിന്‍ ചെയ്യാനുപയോഗിക്കുന്ന യൂസര്‍ നെയിം, പാസ്‌വേഡ് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് പോര്‍ട്ടലില്‍ പ്രവേശിക്കുക.

3. Registration എന്ന Option ഉപയോഗിച്ച് മുഴുവന്‍ അദ്ധ്യാപകരുടേയും വിവരങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി Add ബട്ടണില്‍ മൗസ് അമര്‍ത്തുക.

4. രജിസ്റ്ററേഷന്‍ ആവശ്യമായ വിവരങ്ങള്‍ ഇനി പറയുന്നവയാണ്. Name of Teacher, PEN, Category, Training Subject, Mobile Number, Email Id. PEN നിലവിലില്ലാത്തവര്‍ക്ക് If Pen not available എന്നതിന് Temporary/ Daily Wages എന്നോ PEN Not Yet Generated എന്നോ ഉചിതമായ വിവരം ചേര്‍ത്ത് രജിസ്റ്ററേഷന്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കാവുന്നതാണ്.

5. സ്കൂള്‍ പ്രഥമാദ്ധ്യാപകര്‍ അവരവരുടെ സ്കൂളിലെ എല്ലാ ഹൈസ്കൂള്‍ അദ്ധ്യാപകരുടേയും ഓണ്‍ലൈന്‍ രജിസ്റ്ററേഷന്‍ നടപടികള്‍ 2017 ഏപ്രില്‍ 29ന് വൈകിട്ട് 5.00 മണിക്ക് മുന്‍പായി ഓണ്‍ലൈന്‍ സംവിധാനത്തില്‍ നിര്‍ബന്ധമായും പൂര്‍ത്തിയാക്കേണ്ടതാണ്.

6. ഓരോ ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്‍മാരും അവരുടെ പരിധിയില്‍ വരുന്ന സ്കൂളുകളുടെ ഓണ്‍ലൈന്‍ സംവിധാനത്തിലുള്ള രജിസ്റ്ററേഷന്‍ നിരീക്ഷിക്കുന്നതും തുടര്‍നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതുമാണ്.

ജില്ലാ കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍

ഇടുക്കി

 

തൊടുപുഴ ഉപജില്ലയിലെ യു.പി. ഐ.സി.റ്റി പരിശീലനം 24.04.2017ന് തൊടുപുഴയിലും, 26.04.2017ന് കരിമണ്ണൂരിലും

Screenshot from 2017-04-22 17:22:07.png

തൊടുപുഴ ഉപജില്ലയിലെ അടുത്ത ബാച്ച് യു.പി. .സി.റ്റി പരിശീലനം 24.04.2017മുതല്‍ ഐ.റ്റി@സ്കൂള്‍ ജില്ലാ കേന്ദ്രത്തിലും, 26.04.2017മുതല്‍ സെന്റ് ജോസഫ് ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്കൂള്‍ കരിമണ്ണൂരിലും ആരംഭിക്കുന്നു. പരിശീലനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കേണ്ട അദ്ധ്യാപകരുടെ പേരുവിവരം താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു. പരിശീലനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന അദ്ധ്യാപകര്‍ സ്കൂളില്‍ ലഭ്യമായ ലാപ്‌ടോപ്പ് നിര്‍ബന്ധമായും കൊണ്ടു വരേണ്ടതാണ്. പരിശീലനത്തിലെ വ്യക്തിഗതമായ പ്രായോഗിക പരിശീലനത്തിന് തടസ്സം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാന്‍ ലാപ്‌ടോപ്പ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അഭികാമ്യമായിരിക്കും.

അദ്ധ്യാപകര്‍ ലിസ്റ്റില്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ തന്നെ പരിശീലനത്തിന് എത്തേണ്ടതാണ്. തൊടുപുഴ ഉപജില്ലയിലെ തന്നെ അദ്ധ്യാപകര്‍ക്ക് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ മാറ്റം അനുവദിക്കുന്നതല്ല.

മറ്റ് ജില്ലകളില്‍ നിന്നും പരിശീലനത്തിനായി എത്തുന്നവര്‍ തങ്ങളുടെ പേര് ട്രയിനിംങ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്. ഇതു കൂടാതെ പരിശീലനത്തിനെത്തുന്ന അന്യജില്ലാ അദ്ധ്യാപകര്‍ തന്റെ പേര്, PEN നമ്പര്‍, സ്കൂളിന്റെ പേര്‌, സ്കൂള്‍ കോഡ് എന്നിവ സഹിതം ഇടുക്കി ജില്ലാ കോര്‍ഡിനേറ്ററിനെ സ്കൂള്‍ ഹെഡ്മാസ്റ്റര്‍ മുഖേന ഇമെയില്‍ ചെയ്ത് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

പരിശീനലത്തിനായി നിര്‍ദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടവരുടെ പട്ടിക ഇവിടെ പരിശോധിക്കാം

ജില്ലാ കേന്ദ്രം, .റ്റി@സ്കൂള്‍ തൊടുപുഴ

സെന്റ് ജോസഫ് ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്കൂള്‍ കരിമണ്ണൂര്‍