സൂര്യഗ്രഹണം കാണാന്‍ ഐടി@സ്കൂള്‍ സോഫ്റ്റ് വെയര്‍

  • IT@School linux ലെ kstars എന്ന സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ ഉപയോഗിച്ച് ഗ്രഹണം കാണാം.നിര്‍ ദ്ദേശങ്ങള്‍ക്കായി താഴെകാണുന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
  • kstars software for itschool Linux Link – click the link below.

Advertisements