അര്‍ദ്ധവാര്‍ഷിക ഐ.റ്റി പരീക്ഷ 2017-18 2017 ഒക്ടോബര്‍ 19 മുതല്‍ നവംബര്‍ 19 വരെ. Result CD Submit – on or before Nov.22 at DEO

ITMid Term Exam2017

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം ഹൈസ്കൂള്‍ ക്ലാസ്സുകളിലെ 2017-18 അദ്ധ്യനവര്‍ഷത്തെ അര്‍ദ്ധവാര്‍ഷിക ഐ.റ്റി പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടര്‍ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചു. കൈറ്റ് വികസിപ്പിച്ച സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഉപയോഗിച്ച് ഐറ്റി@സ്കൂള്‍ 14.04 ഓപ്പറേറ്റിംങ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് പരീക്ഷകള്‍ നടത്തേണ്ടത്. കുട്ടികള്‍ ഒരേ സമയം തന്നെ തിയറി, പ്രാക്ടിക്കല്‍ പരീക്ഷകള്‍ ഈ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും ചെയ്യുക.

8,9,10 ക്ലാസ്സുകളുടെ പരീക്ഷകള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ സി.ഡി.കള്‍ ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്‍മാര്‍ പ്രഥമാദ്ധ്യാപകര്‍ക്ക് വിതരണം ചെയ്യും. സ്കൂളുകള്‍ക്കുള്ള പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിനുള്ള പാസ്‌വേഡുകള്‍ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ സി.ഡി.കളോടൊപ്പം ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്.

അര്‍ദ്ധവാര്‍ഷിക ഐ.റ്റി പരീക്ഷാ നിശ്ചിതസമയത്തിനുള്ളില്‍ മുഴുവന്‍ കുട്ടികളേയും ഉള്‍പ്പെടുത്തി പൂര്‍ത്തിയാക്കി എന്ന കാര്യം പ്രഥമാദ്ധ്യാപകര്‍ ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്. പരീക്ഷാര്‍ത്ഥികളുടെ മാര്‍ക്ക് ഷീറ്റിന്റെ പ്രിന്റ് ഔട്ടിനൊപ്പം Final Export, pdf of Mark file, School Registration file എന്നിവ പകര്‍ത്തിയ CD യുടെ ഒരു കോപ്പി ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്‍ക്ക് നവംബര്‍ 22 ന് മുമ്പ് സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

കുട്ടികള്‍ക്ക് ഐ.റ്റി പരീക്ഷ എഴുതുന്നതിന് മതിയായ സമയം അനുവദിക്കേണ്ടതും ആയതിന്റെ രേഖകള്‍ (കുട്ടിയുടെ ഹാജര്‍ / ഒപ്പ് , പരീക്ഷാ ലോഗ് / കുട്ടിക്കു ലഭ്യമാക്കിയ കമ്പ്യൂട്ടര്‍, ടീച്ചര്‍ സോഫ്റ്റ്‌വെയറില്‍ മാര്‍ക്ക് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന മാര്‍ക്ക് രജിസ്റ്റര്‍സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുമാണ്. ഓരോ കുട്ടിയും പരീക്ഷാസമയത്ത് നിര്‍മ്മിച്ച ഫയലുകള്‍ കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയാന്‍ കഴിയുന്ന വിധം ഡിജിറ്റല്‍ രൂപത്തില്‍ (CD/Laptop/Ext.HD) സ്കൂളില്‍ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. അര്‍ദ്ധവാര്‍ഷിക ഐ.റ്റി പരീക്ഷയെ സംബന്ധിച്ച് ഏതെങ്കിലും പരാതികള്‍ ഉണ്ടായാല്‍ പ്രഥമാദ്ധ്യാപകര്‍ ഈ രേഖകള്‍ ചുമതലപ്പെട്ട അന്വേഷണകമ്മീഷന് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

സര്‍ക്കുലര്‍ : Circular-അര്‍ദ്ധവാര്‍ഷിക ഐ.റ്റി പരീക്ഷ – എച്ച് എസ് (7-10-2017)

സര്‍ക്കുലറിലെ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ കൃത്യമായി പാലിക്കേണ്ടതാണ്.

ജില്ലാ കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍ | കൈറ്റ് ഇടുക്കി

Advertisements

അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി നീട്ടി. പുതിയ തീയതി 2017 ഒക്ടോബര്‍ 19

HV_Extd

സര്‍ക്കുലര്‍ : Circular(signed)Haritha vidhyalayam

മറക്കരുത് ! ഹരിത വിദ്യാലയം വിദ്യാഭ്യാസ റിയാലിറ്റി ഷോ ഓണ്‍ ലൈന്‍ അപേക്ഷ – അവസാന തീയതി 2017 ഒക്ടോബര്‍ 16വരെ

HVidk01

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസസംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി കലാലയ മികവുകള്‍ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള ഹരിത വിദ്യാലയംഎന്ന വിദ്യാഭ്യാസ റിയാലിറ്റി ഷോ നടത്തുകയാണ്. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള കൈറ്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന റിയാലിറ്റി ഷോ വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിലും ദൂരദര്‍ശനനിലും സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യും.

സ്കൂളുകള്‍ക്ക് മത്സരത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നതിനുള്ള അറിയിപ്പുകള്‍ സ്കൂള്‍ ഇമെയില്‍, പത്രദൃശ്യമാദ്ധ്യമങ്ങള്‍, സാമൂഹിക മാദ്ധ്യമങ്ങള്‍ എന്നിവകളിലൂടെ പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇനിയും വിശദാംശങ്ങള്‍ പൂര്‍ണ്ണമായി ലഭിക്കാത്തവരും, കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ അറിയാന്‍ താല്പര്യപ്പെടുന്നവര്‍ക്കും വേണ്ടി മുഴുവന്‍ വിരങ്ങളും സര്‍ക്കുലറുകളും ചേര്‍ത്ത അറിയിപ്പ് ഇവിടെ പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.

മത്സരത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് ഉടന്‍ എന്തു ചെയ്യണം?

സ്കൂളിന്റെ പ്രാഥമിക വിവരങ്ങളുടെ സംഗ്രഹം തയ്യാറാക്കുക. ഓണ്‍ ലൈനില്‍ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുക.

മറക്കരുത്. അവസാന തീയതി 2017 ഒക്ടോബര്‍ 16ആണ്.

നിങ്ങള്‍ക്കറിയാന്‍ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ചേര്‍ത്തിട്ടുണ്ട്?

താഴെ ചേര്‍ത്തിട്ടുള്ളവ നോക്കൂ ….

1 ഹരിത വിദ്യാലയം ‌ രണ്ടാം ഭാഗം വിദ്യാഭ്യാസ റിയാലിറ്റി ഷോയില്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന സ്കൂളുകള്‍ക്കുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ ഹരിത വിദ്യാലയം ‌- സ്കൂളുകള്‍ക്കുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍

2 ഹരിത വിദ്യാലയം വിദ്യാഭ്യാസ റിയാലിറ്റി ഷോയില്‍ പങ്കെടുക്കാനായി സ്കൂള്‍ തയ്യാറാക്കേണ്ട സ്കൂള്‍ പ്രാഥമിക വിവരങ്ങള്‍   സ്കൂള്‍ തയ്യാറാക്കേണ്ട സ്കൂള്‍ പ്രാഥമിക വിവരങ്ങള്‍

3 ഹരിത വിദ്യാലയം വിദ്യാഭ്യാസ റിയാലിറ്റി ഷോ ഓണ്‍ ലൈന്‍എന്ട്രിഫോം യൂസര്‍ ഗൈഡ് 

ഹരിത വിദ്യാലയം – ഓണ്‍ ലൈന്‍എന്ട്രിഫോം യൂസര്‍ ഗൈഡ്

4 പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ‍ഡയറക്ടറുടെ കത്ത് നം. NEP / 73896/ 2017/ DPI dtd. 11.10.2017

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ‍ഡയറക്ടറുടെ കത്ത്

5 കൈറ്റ് വൈസ് ചെയര്‍മാന്‍ & എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറുടെ സര്‍ക്കുലര്‍ നം.KITE/2017/HV/1549(4) dtd, 07.10.2017  കൈറ്റ് വൈസ് ചെയര്‍മാന്‍ & എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറുടെ സര്‍ക്കുലര്‍

ഹരിത വിദ്യാലയം വിദ്യാഭ്യാസ റിയാലിറ്റി ഷോ രജിസ്റ്ററേഷന് എങ്ങനെ ഹരിത വിദ്യാലയം പോര്‍ട്ടലില്‍ എത്താം?

ദാഇവിടെ ഹരിത വിദ്യാലയത്തില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ.

ലിങ്കിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പോര്‍ട്ടല്‍ തുറക്കാം. ലിങ്ക് : http://harithavidyalayam.in/

Help Desk

Ph: 8136800779, 8136800669, 8136800889,
8136800886, 8136800882
e-mail:harithavidyalayam2@gmail.com

ശുഭാശംസകളോടെ, ജില്ലാ കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍ | കൈറ്റ് ഇടുക്കി

HVlm

ഹരിതവിദ്യാലയം – മലയാളത്തിലെ ആദ്യ വിദ്യഭ്യാസ റിയാലിറ്റി ഷോ, അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി 2017 ഒക്ടോബര്‍ 16

banner_Blog

ഹരിതവിദ്യാലയം മലയാളത്തിലെ ആദ്യ വിദ്യഭ്യാസ റിയാലിറ്റി ഷോയുടെ രണ്ടാം സീസണ്‍ 2017 നവംബര്‍ മുതല്‍ ഐ.റ്റി.സ്കൂള്‍ വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിലും ദൂരദര്‍ശന്‍ മലയാളം ചാനലിലും സംപ്രേക്ഷണം ആരംഭിക്കുന്നു. അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി 2017 ഒക്ടോബര്‍ 16. കൂടുല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ഹരിതവിദ്യാലയം പരിപാടിയുടെ വെബ്ബ് സൈറ്റ് സന്ദര്‍ശിക്കുക.

ലിങ്ക് : http://harithavidyalayam.in/

ഹെല്‍പ്പ് ഡെസ്ക് നമ്പരുകള്‍ :

Ph: 8136800779, 8136800669, 8136800889,
8136800886, 8136800882

ഇമെയില്‍ വിലാസം: harithavidyalayam2@gmail.com

Haritha_Vidyalayan_aad01

ജില്ലാ കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍

കൈറ്റ് (.റ്റി@സ്കൂള്‍), ഇടുക്കി

ഒക്‌ടോബര്‍ രണ്ടിന് കൈറ്റി (KITE) ന്റെ സ്വതന്ത്രസോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ഫെസ്റ്റ്

Installfest

സ്വതന്ത്രസോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ഫെസ്റ്റ് 2017ഒക്ടോബര്‍ രണ്ടിന്

Instal Fest

സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ സ്വാതന്ത്ര്യദിനാചരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളാ ഇന്‍ഫ്രാസ്ട്രക്ചര്‍ ആന്റ് ടെക്‌നോളജി ഫോര്‍ എഡ്യൂക്കേഷന്‍(കൈറ്റ്)ന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ പൊതുജനങ്ങള്‍ക്കായി ഒക്ടോബര്‍ രണ്ടിന് സ്വതന്ത്രസോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ഫെസ്റ്റ് സംഘടിപ്പിക്കും.

ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ഫെസ്റ്റില്‍ എത്തിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറുകളില്‍ ഐടി@സ്‌കൂള്‍ ഗ്നു/ലിനക്‌സ് സൗജന്യമായി ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്തു നല്‍കും. വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും ഓഫീസ് ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കും പൊതുജനങ്ങള്‍ക്കും ഉപയോഗപ്രദമായ ഓഫീസ് പാക്കേജുകള്‍, മള്‍ട്ടിമീഡിയാ സോഫറ്റ്‌വെയറുകള്‍, ഗ്രാഫിക്‌സ്, വീഡിയോഓഡിയോ എഡിറ്റിങ്ങ്, അനിമേഷന്‍ സോഫറ്റ്‌വെയറുകള്‍, വിദ്യാഭ്യാസ സോഫറ്റ്‌വെയറുകള്‍, പ്രോഗ്രാമിങ് ടൂളുകള്‍ തുടങ്ങിയവ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന ഐടി@സ്‌കൂള്‍ ഗ്നു/ലിനക്‌സ് സഞ്ചയമാണ് ലഭ്യമാക്കുന്നത്.

ഉടമസ്ഥാവകാശമുള്ള സോഫറ്റ്‌വെയറുകളുടെ വിലയുമായി താരതമ്യം ചെയ്താല്‍ ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ വിലമതിക്കുന്ന പാക്കേജുകള്‍ ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

ഐടി@സകൂളിന്റെ ജില്ലാ റിസോഴ്‌സ് കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ഫെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത്. ഇടുക്കി ജില്ലയില്‍ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ഫെസ്റ്റിനായി ഐടി@സ്‌കൂള്‍ (കൈറ്റ്)ന്റെ ജില്ലാ കേന്ദ്രത്തിലും (തൊടുപുഴ), സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. സോഫറ്റ്‌വെയര്‍, സംബന്ധമായ വിദഗ്ധരുടെ ക്‌ളാസുകളും ഗ്നു/ലിനക്‌സ് സംശയ നിവാരണ സെഷനും ഉണ്ടായിരിക്കും. തെരഞ്ഞെടുത്ത വിദ്യാലയങ്ങളിലെ ഹായ്‌സ്‌കൂള്‍ കുട്ടിക്കൂട്ടം അംഗങ്ങള്‍ക്ക് ഇന്‍സ്റ്റലേഷന്‍ പരിശീലനവും നല്‍കും.

വീട്, വിദ്യാഭ്യാസം, വാണിജ്യം, ഭരണനിര്‍വഹണം തുടങ്ങി എല്ലാ മേഖലകളിലും സ്വതന്ത്ര സേഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ ഗുണഫലങ്ങളെപ്പറ്റി ലോകജനതയെ ബോധവല്‍ക്കരിക്കുകയാണ് സ്വതന്ത്രസോഫറ്റ്‌വെയര്‍ ദിനാചരണത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. വിദ്യാലയങ്ങളിലും സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസുകളിലും സ്വതന്ത്രസോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഉപയോഗം ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ നിഷ്‌കര്‍ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഹൈടെക് ക്ലാസ്‌റൂം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ടെണ്ടര്‍ വിളിച്ച 60250 ലാപ്‌ടോപ്പുകളില്‍ സ്വതന്ത്രസോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ടുമാത്രം ഖജനാവിന് 900 കോടി രൂപ ലാഭിക്കാനാവും. ജില്ലാതല ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ഫെസ്റ്റിന്റെ തുടര്‍ച്ചയായി ആദ്യം 161 സബ് ജില്ലകളിലും പിന്നീട് മുഴുവന്‍ സ്‌കൂളുകള്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ചും ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ഫെസ്റ്റ് നടത്തുമെന്ന് കൈറ്റ് വൈസ് ചെയര്‍മാന്‍ കെ. അന്‍വര്‍ സാദത്ത് അറിയിച്ചു.

ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ഫെസ്റ്റില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ 25 നകം രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യണം. രജിസ്റ്റര്‍ ഐടി@സ്‌കൂള്‍ (കൈറ്റ്)ന്റെ വെബ് സൈറ്റില്‍ (https://www.itschool.gov.in/) പ്രത്യേകം വെബ് പേജ് തുറന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിനായി http://210.212.237.243/install_fest/index.php/auth/login/ എന്ന ലിങ്കും ഉപയോഗിക്കാം.

ജില്ലാ കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍, ഇടുക്കി.

ഇ@ഉത്സവ് 2017 “ഹായ് സ്കൂള്‍ കുട്ടിക്കൂട്ടം” ഓണാവധിക്കാല ദ്വിദിന പരിശീലനം തുക കൈപ്പറ്റുന്നതിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍

E-Utsav Amount Distribution

ദ്വിദിന പരിശീലനം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ സെന്ററുകള്‍ പരിശീലനത്തിന്റെ രേഖകള്‍ 20.09.2017 നോ, അതിന് മുന്‍പോ അതാത് ഉപജില്ലകളുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ഐ.റ്റി.സ്കൂളിലെ മാസ്റ്റര്‍ ട്രെയിനര്‍മാരുടെ പക്കല്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്. പരിശീലനത്തിന്റെ നടത്തിപ്പിനായി ഐ.റ്റി.സ്കൂള്‍ നല്‍കുന്ന തുക വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി മാസ്റ്റര്‍ ട്രെയിനര്‍മാരെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

സ്കൂളുകള്‍ മാസ്റ്റര്‍ ട്രെയിനര്‍മാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തുക കൈപ്പറ്റാനുള്ള ക്രമീകരണം ഉണ്ടാക്കേണ്ടതാണ്.

പരിശീലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടുകള്‍ ഉടന്‍ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതിനാല്‍ 20.09.2017 ന് തന്നെ ഇടപാടുകള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കേണ്ടതാണ്. തുക സുഗമമായി വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഈ ക്രമീകരണത്തോട് പ്രധമാദ്ധ്യാപകരും, എസ്..റ്റി.സി മാരും സഹകരിക്കേണ്ടതാണ് എന്നറിയിക്കുന്നു

ഹായ് സ്കൂള്‍ കുട്ടിക്കൂട്ടംഓണാധിക്കാല പരിശീലനത്തിന്റെ തുക കൈപ്പറ്റുന്നതിനായി ഒരു സാഹചര്യത്തിലും ഐ.റ്റി.സ്കൂള്‍ ജില്ലാ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടതില്ല.Bit Notice

ഉപജില്ലകളുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന മാസ്റ്റര്‍ ട്രെയിനര്‍മാര്‍

ക്രമ നമ്പര്‍

ഉപജില്ല

മാസ്റ്റര്‍ ട്രയിനര്‍

മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍

1

അടിമാലി

ഷാജിമോന്‍ പി.കെ.

9447805369

2

അറക്കുളം

ലിന്‍ഡാ ജോസ്

9447506670

3

തൊടുപുഴ

രശ്മി എം രാജ് (DC)

9446576197

4

കട്ടപ്പന

അഭയദേവ് എസ്.

9400359040

5

മൂന്നാര്‍

ജിജോ എം. തോമസ്

9447509401

6

നെടുങ്കണ്ടം

ബിജേഷ് കുര്യാക്കോസ്

9447918973

7

പീരുമേട്

ഷിജു കെ. ദാസ്

8281940095

തുക കൈപ്പറ്റുന്നതിനായി ആവശ്യമായ രേഖകളുടെ ചെക്ക് ലിസ്റ്റും ഇവിടെ നിന്നും ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം.

ചെക്ക് ലിസ്റ്റ്   E_Utsav_2017_Documents_Needed

ലഘുഭക്ഷണം, ലാബ് മെയിന്റനന്‍സ് ചാര്‍ജ് എന്നിവയുടെ മാതൃകാ സ്റ്റേറ്റുമെന്റുകള്‍/ രസീത് ഇതോടൊപ്പം ചേര്‍ക്കുന്നു.

ലഘുഭക്ഷണം മാതൃകാ സ്റ്റേറ്റുമെന്റുകള്‍/ രസീത്   E-Utsav Refreshment – Statement & Receipt

ലാബ് മെയിന്റനന്‍സ്  മാതൃകാ സ്റ്റേറ്റുമെന്റുകള്‍/ രസീത്  E-Utsav Lab Maintanance- Statement & Receipt

ഇവ സ്കൂള്‍ ലെറ്റര്‍ പാഡില്‍ പ്രിന്റ് എടുത്ത് പൂരിപ്പിച്ചാലും മതി.

ജില്ലാ കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍, ഇടുക്കി.

ഇ@ഉത്സവ് 2017 – “ഹായ് സ്കൂള്‍ കുട്ടിക്കൂട്ടം” ഓണാധിക്കാല ദ്വിദിന പരിശീലനം. പരിശീലന തീയതികള്‍ : 07.09.2017 – 08.09.2017 , 09.09.2017 – 10.09.2017

E-Utsav 2017 Poster

ഹായ് സ്കൂള്‍ കുട്ടിക്കൂട്ടംഎന്ന അതുല്യമായ ആശയാവിഷ്കാരത്തിന്റെ അമരസാരഥികളായ സ്കൂള്‍ എസ്..റ്റി.സി മാര്‍ക്ക് ആശംസകള്‍. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ചരിത്രത്തില്‍ നാഴികക്കല്ലായി മാറുന്ന ഐ.റ്റി ഹൈടെക് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ നിര്‍ണ്ണായകമായ പങ്ക് വഹിക്കാനുള്ള കുട്ടിക്കൂട്ടത്തെ രൂപപ്പെടുത്താനുള്ള താങ്കളുടെ ശ്രമങ്ങള്‍ക്ക് നന്ദി. കുട്ടിക്കൂട്ടം ഡി.ആര്‍.ജി. പരിശീലനം നമ്മള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഇനി കുട്ടികളിലേയ്ക്ക് ഇത് പകരുന്ന സുപ്രധാന പ്രവര്‍ത്തനത്തിനായി സെപ്റ്റംബര്‍ 7- ന് നമ്മള്‍ പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളിലേയ്ക്ക് പോവുകയാണ്. പ്രതിഭാധനരായ അദ്ധ്യാപകന്റെ നിതാന്ത ജാഗ്രതയിലൂന്നിയ ഹൈടെക് തന്ത്രങ്ങള്‍ അവിടെ രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായി സമര്‍ത്ഥമായി കുട്ടികളിലേയ്ക്ക് സന്നിവേശിക്കപ്പെടും. ഈ വിപ്ലവാത്മക ഹൈടെക്‌ യജ്ഞത്തിന്റെ വിജയത്തിന് നമുക്ക് ഒന്നായി മുന്നോട്ട് നീങ്ങാം.

നമ്മള്‍ നടത്തുന്ന പരിശീലനം ക്ലസ്റ്റര്‍ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ആസൂത്രണം ചെയ്തതാണല്ലോ. ഡി.ആര്‍.ജി. പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ വച്ച് തയ്യാറാക്കിയ രൂപരേഖ വികസിപ്പിച്ചാണ് ഉപജില്ലകള്‍ തിരിച്ച് ക്ലസ്റ്റര്‍ രൂപീകരിച്ചുള്ള പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങള്‍ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒരു ക്ലസ്റ്ററിനുള്ളില്‍ തന്നെ 5 പരിശീലന മേഖലയെയും ഉള്‍പ്പെടുന്ന വിധത്തിലാണ് പരിശീലനങ്ങള്‍ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒരു ക്ലസ്റ്ററിനുള്ളിലുള്ള സൗകര്യപ്രദമായ 4 സ്കൂളുകളാണ് പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങള്‍. ക്ലസ്റ്ററിനുള്ളിലുള്ള സ്കൂളുകളിലെ കുട്ടികളെ, അവര്‍ തെരഞ്ഞെടുത്ത മേഖല(വിഷയം)യിലെ പരിശീലനം നടക്കുന്ന സ്കൂളില്‍ പരിശീലനത്തിന് എത്തിക്കേണ്ടതാണ്.

കുട്ടികളെ അവരുടെ വിഷയത്തിനുള്ള പരിശീലനത്തിനായി മറ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ അയയ്ക്കുമ്പോള്‍ താങ്കളുടെ സ്കൂളില്‍ ഐ.റ്റി@സ്കൂള്‍ ലഭ്യമാക്കിയ റാസ്പ്ബെറി പൈ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ കിറ്റ്, ഇലക്ട്രോണിക്സ് കിറ്റ്, ലാപ്‌ടോപ്പ് എന്നിവ കുട്ടികളുടെ പരിശീലന ആവശ്യത്തിലേയ്ക്കായി കൊടുത്തുവിടേണ്ടതും, ഈ ഉപകരണങ്ങള്‍ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ ഉപയോഗ ശേഷം തിരികെ സ്കൂളില്‍ എത്തിക്കാനായി കുട്ടികളെ ചുമതലപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്.

കുട്ടികളെ അവരുടെ വിഷയത്തിനുള്ള പരിശീലനത്തിനായി മറ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ അയയ്ക്കുമ്പോള്‍, കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തിനായി കുട്ടികളുടെ കൂടെ പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളിലേയ്ക്ക് രക്ഷിതാക്കളെയോ അദ്ധ്യാപകരേയോ ചുമതലപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

പരിശീലന നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക്

(ഈ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പരിശീലനത്തിന് കുട്ടികള്‍ പോകും മുന്‍പ് കുട്ടികള്‍ക്ക് നല്‍കേണ്ടതാണ്)

* പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച കൃത്യമായ നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയിരിക്കണം.

* സമയ ക്രമം കൃത്യമായി പാലിക്കേണ്ടതാണ്. പരിശീലന കേന്ദ്രത്തില്‍ രാവിലെ 9.30 ന് എത്തിച്ചേരേണ്ടതും, വൈകിട്ട് 4.00 ന് ശേഷം മാത്രമേ കേന്ദ്രത്തില്‍ നിന്ന് തിരികെ പോകാന്‍ അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ.

* ഭക്ഷണം, കുടിവെള്ളം കരുതണം.

* പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ നിന്ന് കിട്ടുന്ന നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ കര്‍ശനമായി പാലിക്കണം.

* സ്കൂളുകളില്‍ നിന്നു കൊണ്ടു വരുന്ന ഉപകരണങ്ങള്‍ ദുരുപയോഗം ചെയ്യരുത്.

* പരിശീലനം ലഭിക്കുന്ന സ്കൂളുകളിലെ കമ്പ്യൂട്ടറുകള്‍ക്കും, അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങള്‍ക്കും, ലാബ് സംവിധാനങ്ങള്‍ക്കും കേടുപാടുകള്‍ വരാതെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. കുട്ടിക്കൂട്ടം പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തിന് എതിരെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവരെ കുട്ടിക്കൂട്ടത്തില്‍ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുന്നതാണ്.

* പരിശീലനത്തിന്റെ ക്ലാസ്സ് നോട്ടുകളും പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും കുട്ടികള്‍ ഡയറി/ നോട്ടുബുക്കില്‍ എഴുതി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും, എല്ലാ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ വച്ച് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടതുമാണ്. ഈ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പിന്നീട് കുട്ടിക്കൂട്ടം പ്രവര്‍ത്തന മികവിന്റെ പരിശോധനയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്.

* സ്ക്രാച്ച്-2 ന്റെ പ്രോഗ്രാമിംങ് പരിശീലനം കുട്ടികള്‍ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള റാസ്പറി പൈ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ഉപയോഗിച്ച് നടത്തേണ്ടതാണ്.

* റാസ്പറി പൈ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ഉപയോഗിച്ച് പരിശീലിക്കുന്ന സ്ക്രാച്ച്-2 ന്റെ പ്രോഗ്രാമിംങ് പരിശീലനം കഴിയുന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക് ഐ.റ്റി വിദഗ്ദരായ ഗൂഗിള്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ അന്താരാഷ്ട തലത്തില്‍ സെപ്റ്റംബറില്‍ നടത്തുന്ന ഗൂഗിള്‍ കോഡ് പ്രോഗ്രാമിംങ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് പങ്കെടുക്കാന്‍ കഴിയുന്നതാണ്. വിശദാംശങ്ങള്‍ പിന്നീട് അറിയിക്കുന്നതാണ്.

*

രിശീലന നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ രിശീലകര്‍ക്ക്

* ഓരോ സ്കൂളും പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങള്‍ ആയതിനാല്‍ എസ്..റ്റി.സി മാര്‍ തങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ ലാബിലെ ക്രമീകരണങ്ങള്‍ മുന്‍കൂറായി സുസജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ടാവണം.

* പരിശീലനത്തിന് കുട്ടിള്‍ എത്തുന്നതിന് മുന്‍പ് എസ്..റ്റി.സി മാര്‍ പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ എത്തണം.

* മറ്റു സ്കൂളുകളില്‍ നിന്നുമുള്ള കുട്ടികള്‍ ഉള്ളതിനാല്‍ ആവശ്യമെങ്കില്‍ കുട്ടികളെ പ്രത്യകം ശ്രദ്ധിക്കണം.

* ലാബ് സംവിധാനങ്ങള്‍ ഉറപ്പാക്കണം. വൈദ്യുതി ഏറെ സമയം മുടങ്ങാന്‍ സാദ്ധ്യയുണ്ടെങ്കില്‍ ആ വിവരം ഐ.റ്റി. സ്കൂളില്‍ അറിയിച്ച് ആവശ്യമായ ക്രമീകരണം ഉണ്ടാക്കേണ്ടതാണ്.

* കുട്ടികളുടെ സമയക്രമത്തില്‍ ഇളവ് അനുവദിക്കരുത്. പരിശീലന സമയങ്ങളില്‍ ഇടവേളകള്‍ കഴിഞ്ഞ് കുട്ടികളെ കയറ്റുമ്പോള്‍ ഹാജര്‍/ എണ്ണം എടുക്കണം. പരിശീലനം നടക്കുമ്പോള്‍ കുട്ടികളെ പുറത്തു പോകാന്‍ അനുവദിക്കരുത്.

* ഓരോ സ്കൂളും അവിടെ നിന്നും ഓരോ മേഖലയിലെയും പരിശീലനത്തിനായി അടുത്ത കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ എത്തേണ്ട കുട്ടികളുടെ പട്ടിക എഴുതി തയ്യാറാക്കി അതാത് കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. പരിശീലനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കേണ്ട ഒരു കുട്ടിയെ പട്ടിക എത്തിക്കുന്നതിനായി ചുമതലപ്പെടുത്താം. ഈ ലിസ്റ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നവരെയാണ് പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങള്‍ അന്തിമമായി ട്രയിനിംങ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തില്‍ ‍ഷെഡ്യൂള്‍ ചെയ്യേണ്ടത്.

(കുട്ടികളുടെ പട്ടിക എഴുതി തയ്യാറാക്കാനുള്ള മാതൃക സ്കൂള്‍ ഇമെയില്‍ വഴി അയച്ചിട്ടുണ്ട്. )

* ആദ്യ ദിനം പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ എത്തുന്ന കുട്ടികളുടെ രജിസ്റ്ററേഷന്‍ പ്രവര്‍ത്തനം രജിസ്റ്ററേഷന്‍ ഫോം ഉപയോഗിച്ച് മാനുവലായി തയ്യാറാക്കേണ്ടതാണ്. (രജിസ്റ്ററേഷന്‍ ഫോം മാതൃക സ്കൂള്‍ ഇമെയില്‍ വഴി അയച്ചിട്ടുണ്ട്.) രജിസ്റ്ററേഷന്‍ പൂര്‍ത്തീകരിച്ച ശേഷം രാവിലെ 11.00 മണിക്ക് രജിസ്റ്ററേഷന്‍ ഫോമിന്റെ ഫോട്ടോ 9447805369 എന്ന നമ്പരിലേയ്ക്ക് വാട്സാപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

* പരിശീലനത്തിന്റെ നടപടി ക്രമങ്ങള്‍ ട്രയിനിംങ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തില്‍ തന്നെ നടത്തേണ്ടതാണ്. ഇതിന്റെ ചുമതല പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളിലെ പരിശീലകര്‍ക്കാണ്. ട്രയിനിംങ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തില്‍ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ലാത്ത ഡോക്കുമെന്റുകള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ട്രയിനിംങ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന സാങ്കേതിക ഉപദേശങ്ങള്‍ക്ക് അതാത് ഉപജില്ലകളുടെ ചുമതലയിലുള്ള മാസ്റ്റര്‍ ട്രയിനര്‍മാരുടെ സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. (മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍ പട്ടിക സ്കൂള്‍ ഇമെയില്‍ വഴി അയച്ചിട്ടുണ്ട്.)

* പരിശീലന ബാച്ചുകള്‍ക്ക് പേര് നല്‍കാന്‍ ഇനി പറയുന്ന ഫോര്‍മാറ്റ് ഉപയോഗിക്കണം

പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിന്റെ സ്കൂള്‍കോഡ്_ഉപജില്ലയുടെ പേര്_പരിശീലന വിഷയം_07Sept2017 ഉദാ: 29035_Adimali_MalayalamComputing_07Sept2017

* സംശയം നിലനിര്‍ത്തി ഷെഡ്യൂള്‍ പ്രവര്‍ത്തനം തുടരരുത്. മാസ്റ്റര്‍ ട്രയിനര്‍മാരുടെ സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക. (പരിശീലനം ഷെഡ്യൂള്‍ ചെയ്യുന്നതിന് ആത്മവിശ്വാസം കുറവുള്ളവര്‍ക്കായി ലഘു വീഡിയോ സഹായി ഐ.റ്റി.സ്കൂള്‍ ഇടുക്കിയു‍ടെ ഫേസ് ബുക്ക് പേജില്‍ കാണാവുന്നതാണ്.  ഇതിന്റെ ലിങ്കുകള്‍ ഈ പോസ്റ്റിന്റെ അവസാനഭാഗത്ത് ലഭ്യമാണ്.)

* രണ്ടാം ദിനം പരിശീലനം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ ശേഷം ട്രയിനിംങ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തില്‍ നിന്ന് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാ ആവശ്യമായ ഡോക്കുമെന്റുകളും (ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് പിന്നീട് നല്‍കുന്നതാണ്) പ്രഥമാദ്ധ്യാപകരുടെ ഒപ്പും, സീലും സഹിതം ഐ.റ്റിസ്കൂളിന്റെ ജില്ലാ കേന്ദ്രത്തിലോ, ഉപജില്ലാ ചുമതലയിലുള്ള മാസ്റ്റര്‍ ട്രയിനര്‍മാരുടെ പക്കലോ 2017സെപ്റ്റംബര്‍ 15 ന് മുന്‍പായി സമര്‍പ്പിച്ച് പണം കൈപ്പറ്റി നടപടികള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കേണ്ടതാണ്.

* എല്ലാ അറിയിപ്പുകളും, ഫോമുകളും, മാതൃകകളും ഐ.റ്റി.സ്കൂള്‍ ഇടുക്കിയുടെ ബ്ലോഗിലും ലഭ്യമാണ്. ബ്ലോഗിന്റെ ലിങ്ക് : https://itsidukki.wordpress.com/

.റ്റി.സ്കൂള്‍ ഇടുക്കിയുടെ മൊബൈല്‍ ആപ്പിലും അറിയിപ്പുകള്‍ ലഭ്യമാണ്. മൊബൈല്‍ ആപ്പ് ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്ക് ഉപയോഗിക്കാം: https://drive.google.com/file/d/0B73nDr75GZRHUGxNeVJQWWpDMW8/view

itsidukki_Mob_aap

അല്ലെങ്കില്‍

https://drive.google.com/open?id=0B73nDr75GZRHUGxNeVJQWWpDMW8

ഇവിടെ കാണുന്ന QR Code സ്കാന്‍ ചെയ്തും

.റ്റി.സ്കൂള്‍ ഇടുക്കിയുടെ മൊബൈല്‍ ആപ്പിനെ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യാം.

* ഇതോടോപ്പം താഴെ തന്നിട്ടുള്ള പട്ടികകളും, ഫോമുകളും ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

1. പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളുടെ നവീകരിച്ച പട്ടിക

അടിമാലി   Adimali_Schedule Kuttikoottam Phase 2

അറക്കുളം   Arakkulam_KUTTI222

തൊടുപുഴ  kuttikoottam cluster -Thodupuzha

കട്ടപ്പന  Kattappana KUTTIKKOOTTAM 2 ND PHASE

മൂന്നാര്‍

നെടുങ്കണ്ടം  Nedumkandam – KUTTIKKOOTTAM CLUSTERS-

പീരുമേട്  Peermedu – Kuttikoottam Schedule

2. പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള രജിസ്റ്ററേഷന്‍ ഫോം

E-Utsav Reg_Form

3. കുട്ടികളെ പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങള്‍ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താനുള്ള Participants List

E-Utsav Participant List

4. ഉപജില്ലകള്‍ തിരിച്ചുള്ള ഹെല്‍പ്പ ലൈന്‍ നമ്പരുകള്‍

E-Utsav MTs Incharge List

5. പരിശീലന മൊഡ്യൂളില്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കേണ്ട പുതിയ വിവരങ്ങള്‍

മൊഡ്യൂള്‍ ലിങ്ക്

6. ഹായ് സ്കൂള്‍ കുട്ടിക്കൂട്ടംഓണാധിക്കാല ദ്വിദിന പരിശീലനത്തിന് ട്രയിനിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തില്‍ എന്ത് ചെയ്യണം?

ഫേസ്ബുക്കിലെ വീഡിയോ ലിങ്ക് .

വീഡിയോ സഹായി ഭാഗം – 1

വീഡിയോ സഹായി ഭാഗം – 2

വീഡിയോ സഹായി ഭാഗം – 3

വീഡിയോ സഹായി ഭാഗം – 4

വീഡിയോ സഹായി ലിങ്ക്.

മാറ്റങ്ങള്‍ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ അത് കൃത്യമായി വിവിമയം

ചെയ്യാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

വിജയകരമായ ഹായ് സ്കൂള്‍ കുട്ടിക്കൂട്ടംഅവധിക്കാല പരിശീലനത്തിന് എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും നേര്‍ന്നു കൊണ്ട്

സ്നേഹപൂര്‍വ്വം

ജില്ലാ കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍, ഇടുക്കി

ഹായ് സ്കൂള്‍ കുട്ടിക്കൂട്ടം പദ്ധതി ഡി.ആര്‍.ജി പരിശീലനം – മൂന്നാര്‍ ലിറ്റില്‍ ഫ്ലവര്‍ ഹൈസ്കൂളില്‍ 2017 ആഗസ്റ്റ് 29,30,31 തീയികളില്‍

DRG2Munnar

സ്‌കൂളുകളിലെ ഇ-മാലിന്യ നിര്‍മാര്‍ജനത്തിനുള്ള കര്‍മപദ്ധതി 24.08.2017 ന് വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

E_Waste State Inag

കൈറ്റ് .ടി. @ സ്‌കൂളിന്റെ വൈസ് ചെയര്‍മാന്‍ & മാനേജിംങ് ഡയറക്ടര്‍ ശ്രീ കെ അന്‍വര്‍ സാദത്തിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റില്‍ നിന്ന് K_Anv_Sad.png

സംസ്ഥാനത്തെ സ്‌കൂളുകളില്‍ നിന്നുള്ള ഇമാലിന്യം നിര്‍മാര്‍ജനം നടത്തുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പുമന്ത്രി പ്രൊഫ. സി. രവീന്ദ്രനാഥ് നിര്‍വഹിച്ചു. വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനു കീഴിലുള്ള കേരള ഇന്‍ഫ്രാസ്ട്രക്ചര്‍ ആന്റ് ടെക്‌നോളജി ഫോര്‍ എഡ്യൂക്കേഷനും (കൈറ്റ് .ടി. @ സ്‌കൂള്‍) തദ്ദേശഭരണ വകുപ്പിനു കീഴിലുള്ള ക്ലീന്‍ കേരള കമ്പനിയും സംയുക്തമായാണ് ഹരിതകേരളം മിഷന്റെ സഹകരണത്തോടെ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത്. സ്‌കൂളുകള്‍ ഹൈടെക് ആകുന്നതിന്റെ മുന്നോടിയായാണ് ഇമാലിന്യങ്ങള്‍ നിര്‍മാര്‍ജനം ചെയ്യുന്ന പദ്ധതി ആരംഭിച്ചതെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. മാലിന്യം ശേഖരിച്ച ആദ്യ വാഹനത്തിന്റെ ഫ്‌ളാഗ് ഓഫ് കോട്ടണ്‍ഹില്‍ ഗവ. ഗേള്‍സ് ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂളില്‍ വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി നിര്‍വഹിച്ചു. 2730 കിലോ ഇമാലിന്യമാണ് കോട്ടണ്‍ഹില്‍ സ്‌കൂളില്‍ നിന്ന് മാത്രം ശേഖരിച്ചത്. ഇതേ സമയത്ത് തന്നെ ഹൈടെക് സ്‌കൂള്‍ പൈലറ്റ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്തുന്ന ആലപ്പുഴ, പുതുക്കാട്, കോഴിക്കോട് നോര്‍ത്ത് , തളിപ്പറമ്പ് മണ്ഡലങ്ങളിലും ഇമാലിന്യം ശേഖരിച്ച വാഹനങ്ങളുടെ ഫ്‌ളാഗ് ഓഫ് ചടങ്ങ് നടന്നു. അഞ്ചു കേന്ദ്രങ്ങളേയും പ്രത്യേകം വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സിംഗിലൂടെ ബന്ധിപ്പിച്ചാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം നടത്തിയത്. സംസ്ഥാനത്തെ സ്‌കൂളുകളിലും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും തീരെ പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമമല്ലാതെ ഇമാലിന്യമായി മാറിയ കമ്പ്യൂട്ടറുകളും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും ശാസ്ത്രീയമായി കണ്ടെത്തി പുനഃചംക്രമണത്തിനും തുടര്‍ന്നുള്ള സംസ്്കരണത്തിനും ക്രമീകരണം ഒരുക്കുന്ന തലത്തില്‍ ആവിഷ്‌കരിച്ച പദ്ധതിക്കാണ് തുടക്കം കുറിച്ചത്. ഇതനുസരിച്ച് സ്‌കൂളുകള്‍ക്ക് 2008 മാര്‍ച്ച് 31ന് മുമ്പ് ലഭിച്ചതും പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമമല്ലാത്തതുമായ കമ്പ്യൂട്ടര്‍, അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും, 2010 മാര്‍ച്ച് 31ന് മുമ്പ് ലഭിച്ച 600 വി.എ യു.പി.എസ്, സി.ആര്‍.ടി മോണിറ്റര്‍, കീബോര്‍ഡ്, മൗസ് എന്നിവയും ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ ഇമാലിന്യങ്ങളുടെ ഗണത്തില്‍പ്പെടുത്തും. ഇക്കാര്യം സ്‌കൂള്‍തലസമിതി പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പാക്കണം. രണ്ടാംഘട്ടത്തില്‍ ഐടി@സ്‌കൂള്‍ പ്രോജക്ട് ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന സാങ്കേതിക സമിതിയുടെ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷമായിരിക്കും ഇമാലിന്യമായി പരിഗണിക്കുന്നത്. ശരാശരി 500 കിലോ ഇമാലിന്യം ലഭ്യമായ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ നിന്നാണ് ക്ലീന്‍ കേരള കമ്പനി ഇമാലിന്യങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കുക. സംസ്ഥാനത്തെ പതിനായിരത്തിലധികം സ്‌കൂളുകളിലും ഓഫീസുകളിലും നിലവിലുള്ള ഏകദേശം ഒരു കോടി കിലോ ഇമാലിന്യങ്ങളായി മാറിയ ഉപകരണങ്ങള്‍ ഇതുവഴി നിര്‍മാര്‍ജനം ചെയ്യാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. രാജ്യത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഇമാലിന്യ നിര്‍മാര്‍ജന പ്രക്രിയ ആയിരിക്കും. ഇതിനായി സ്‌കൂളുകളില്‍ നിന്നുള്ള ഓണ്‍ലൈന്‍ ഡേറ്റാ ശേഖരണം ജൂലൈ 15 ഓടെ പൂര്‍ത്തിയായി. ഹായ് സ്‌കൂള്‍ കുട്ടിക്കൂട്ടത്തിലെ ഹാര്‍ഡ്‌വെയര്‍ വിഭാഗത്തിലെ കുട്ടികളെയും ഇമാലിന്യം നിശ്ചയിക്കുന്ന സ്‌കൂള്‍തല സമിതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചടങ്ങില്‍ ഹരിതകേരളം മിഷന്‍ ഉപാധ്യക്ഷ ഡോ. ടി.എന്‍. സീമ, പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി ഡോ. ഉഷാ ടൈറ്റസ്, കൈറ്റ് വൈസ് ചെയര്‍മാന്‍ കെ. അന്‍വര്‍ സാദത്ത്, ക്ലീന്‍ കേരള മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടര്‍ കബീര്‍ ബി. ഹാറൂണ്‍, ശുചിത്വമിഷന്‍ ഡയറക്ടര്‍ സി.വി ജോയ് തുടങ്ങിയവര്‍ സംബന്ധിച്ചു

Inag_Addrs_Minister.png

.