ഹാര്‍ഡ്‌വെയര്‍ ക്ലിനിക്ക് ( അടിമാലി മേഖല )ജൂണ്‍ 9മുതല്‍ അടിമാലി ഗവ. ഹൈസ്കൂളില്‍. ജൂണ്‍ 6, 8 തീയതികളില്‍ മാത്രം ഉപകരണങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കും.

Ad collectionAdimaly Clinic

പ്രൊഫോര്‍മ

Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.