ഇനിയും ITSchool Idukki App ആപ്പ് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാന്‍ കഴിയാത്തവര്‍ക്ക് ഈ QR Code സ്കാന്‍ ഉപയോഗിച്ച് ആപ്പ് ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

QR Code for App.png

നിങ്ങളുടെ സ്മാര്‍ട്ട് ഫോണിലെ കോഡ് സ്കാനര്‍ ഉപയോഗിച്ച് ഈ പോസ്റ്റില്‍ നിന്ന് QR Code സ്കാന്‍ ചെയ്ത് ഉപയോഗിച്ച് ആപ്പ് ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s