ഹയര്‍ സെക്കന്ററി/ വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്ററി അദ്ധ്യാപക ഐ.സി.റ്റി പരിശീലനം തുടരുന്നു. പുതുക്കിയ പരിശീലന തീയതികള്‍ – 2017 ജൂലൈ 10 മുതല്‍.

Renewed Message.png

ഹയര്‍ സെക്കന്ററി/ വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്ററി അദ്ധ്യാപക ഐ.സി.റ്റി പരിശീലനത്തിന്റെ പുതുക്കിയ തീയതികള്‍, പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങള്‍, പരിശീലന വിഷയങ്ങള്‍ എന്നിവ താഴെ പറയും വിധമാണ്.

പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങള്‍

വിഷയം

തീയതി

ASAP GTHS Kattappana

Mathematics

10.07.2017

GVHSS Kumily

Botany & Zoology

10.07.2017

ASAP Govt. College Kattappana

Commerce

10.07.2017

GHSS Thodupuzha

PHYSICS

10.07.2017

പരിശീലനത്തിനായി എത്തുന്ന അദ്ധ്യപകര്‍ ഉബുണ്ടു 14.04 ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്ത ലാപ്പ് ടോപ്പ് കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്. പൂര്‍ണ്ണമായും സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ അധിഷ്ഠിതമായി നടക്കുന്ന പരിശീലനത്തില്‍ ക്ലാസ്സ് മുറിയിലെ പഠനതന്ത്രങ്ങള്‍ ആവിഷ്കരിക്കാനും മൂല്യനിര്‍ണ്ണയം നടത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ സങ്കേതങ്ങള്‍ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു.

ജില്ലാ കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍, ഇടുക്കി

Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s