ഹൈസ്കൂള്‍, ഹയര്‍ സെക്കന്ററി/വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്കൂള്‍ ഐ.റ്റി കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍മാരുടെ പ്രത്യേക ശില്പശാല 2017 ജൂലൈ 4, 5 തീയതികളില്‍

SITC002a.png

.റ്റി@സ്കൂള്‍ പ്രോജക്റ്റ് സ്കൂള്‍ .റ്റി കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍മാരുടെ പ്രത്യേക ശില്പശാല നടത്തുന്നതു സംബന്ധിച്ച് ലഭിച്ച നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ അനുസരിച്ച് സംസ്ഥാനത്തെ എട്ടു മുതല്‍ പന്ത്രണ്ടു വരെ ക്ലാസ്സുകളുള്ള സ്കൂളുകളിലെ .റ്റി കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍മാരുടെ ശില്പശാല സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. 2017 ജൂലൈ 4, 5 തീയതികളില്‍ ഇടുക്കി ജില്ലയില്‍ രാവിലെ 10.00 മുതല്‍ വൈകിട്ട് 4.30 വരെ ശില്പശാല നടക്കുകയാണ്.

ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ പരിശീലനത്തിന്റെ ക്രമീകരണം താഴെ പറയും വിധമാണ്.

വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല

പരിശീലന കേന്ദ്രം

തീയതി, സമയം

തൊടുപുഴ

.റ്റി@സ്കൂള്‍ ജില്ലാ വിഭവകേന്ദ്രം, തൊടുപുഴ

2017 ജൂലൈ 4,

രാവിലെ 10.00 മുതല്‍ വൈകിട്ട് 4.30 വരെ

കട്ടപ്പന

സെന്റ്. ജോര്‍ജ്ജ് ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്കൂള്‍, കട്ടപ്പന

2017 ജൂലൈ 5,

രാവിലെ 10.00 മുതല്‍ വൈകിട്ട് 4.30 വരെ

ശില്പശാലയുടെ അജണ്ട താഴെ കാണുന്ന വിധം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

09.00 am രജിസ്റ്ററേഷന്‍

10.00 am – 10.10 am ആമുഖം

10.10 am – 10.40 am എക്സി. ഡയറക്ടറുടെ വീഡിയോ സന്ദേശം

10.40 am – 11.10 am ഹൈടെക് സ്കൂള്‍ അവലോകനം,

11.10 am – 11.50 am സമഗ്ര കണ്ടന്റ് പോര്‍ട്ടല്‍,

11.50 am – 12.30 pm മാലിന്യ നിര്‍മ്മാര്‍ജ്ജനം,

12.30 pm – 01.00 pm സമ്പൂര്‍ണ്ണഹായ് സ്കൂള്‍ കുട്ടിക്കൂട്ടംസ്കൂള്‍ വിക്കി അവലോകനം,

01.00 pm – 01.45 pm ഉച്ചഭക്ഷണം

01.45 pm – 02.30 pm പുതുക്കിയ ഐസിറ്റി പഠനം മാര്‍ഗ്ഗരേഖ ചര്‍ച്ച,

02.30 pm – 03.00 pm 2016.17വര്‍ഷത്ത സ്കൂള്‍ ഐസിറ്റി പ്രവ. റിപ്പോര്‍ട്ട് അവതരണം,

03.00 pm – 03.30 pm 2017.18 വര്‍ഷത്തെ ഐസിറ്റി പ്രവര്‍ത്തന ആസൂത്രണം

എല്ലാ ഐ.റ്റി കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍മാരും ശില്പശാലയില്‍ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് താല്പര്യപ്പെടുന്നു.

ജില്ലാ കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍, .റ്റി@സ്കൂള്‍ ഇടുക്കി ജില്ലാകേന്ദ്രം

Follow us on

Wordpress.png        Facebook.png

Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s