സര്‍ക്കാര്‍‍, എയിഡഡ് സ്കൂളുകളിലെ ഹെഡ്മാസ്റ്റര്‍/ പ്രിന്‍സിപ്പാള്‍ മാരുടെ ശില്പശാല തൊടുപുഴയില്‍ 2017 ജൂലൈ ഒന്നിന് രാവിലെ 9.00 ന്

HM Meet.png

.റ്റി@സ്കൂള്‍ പ്രോജക്റ്റ് സ്കൂള്‍ പ്രഥമാദ്ധ്യപകരുടെ പ്രത്യേക ശില്പശാല നടത്തുന്നതു സംബന്ധിച്ച് ലഭിച്ച നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ അനുസരിച്ച് സംസ്ഥാനത്തെ എട്ടു മുതല്‍ പന്ത്രണ്ടു വരെ ക്ലാസ്സുകളുള്ള സര്‍ക്കാര്‍‍, എയിഡഡ് സ്കൂളുകളിലെ ഹെഡ്മാസ്റ്റര്‍/ പ്രിന്‍സിപ്പാള്‍ മാരുടെ ശില്പശാല 2017 ജൂലൈ ഒന്നിന് സംസ്ഥാനത്താകെ രാവിലെ 9.30 മുതല്‍ 12.30 വരെ നടക്കുകയാണ്.

ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ പരിശീലനത്തില്‍ സമയക്രമത്തില്‍ ചില ക്രമീകരണങ്ങള്‍ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. തൊടുപുഴ, അറക്കുളം ഉപജില്ലയിലെ സര്‍ക്കാര്‍‍, എയിഡഡ് സ്കൂളുകളിലെ ഹെഡ്മാസ്റ്റര്‍/ പ്രിന്‍സിപ്പാള്‍ മാരുടെ ശില്പശാല തൊടുപുഴയില്‍ 2017 ജൂലൈ ഒന്നിന് രാവിലെ 9.00 മുതല്‍ 12.30 വരെ ഐ.റ്റി@സ്കൂള്‍ ജില്ലാ വിഭവകേന്ദ്രത്തില്‍ വച്ച് നടക്കുന്നതാണ്. കട്ടപ്പന വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല, അടിമാലി ഉപജില്ല എന്നിവ ഉള്‍പ്പെടുത്തി നടത്തുന്ന ശില്പശാലയുടെ തീയതികള്‍ പിന്നീട് അറിയിക്കുന്നതാണ്. ശില്പശാലയില്‍ താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ വിശദീകരിക്കുന്നതാണ്.

ഹൈടെക് സ്കൂള്‍, കണ്ടന്റ് പോര്‍ട്ടല്‍, മാലിന്യ നിര്‍മ്മാര്‍ജ്ജനം, ഹായ് സ്കൂള്‍ കുട്ടിക്കൂട്ടം, ബ്രോഡ്ബാന്റ് കണക്റ്റിവിറ്റി, സമ്പൂര്‍ണ്ണ, ഹാര്‍ഡ്‌വെയര്‍ പരാതി പരിഹാരം, സ്കൂള്‍ വിക്കി.

എല്ലാ സര്‍ക്കാര്‍‍, എയിഡഡ് സ്കൂളുകളിലെ ഹെഡ്മാസ്റ്റര്‍/ പ്രിന്‍സിപ്പാള്‍ മാരും ശില്പശാലയില്‍ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് താല്പര്യപ്പെടുന്നു.

hm001hm002

ജില്ലാ കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍, .റ്റി@സ്കൂള്‍ ഇടുക്കി ജില്ലാകേന്ദ്രം

Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s