2017മെയ് 23 മുതല്‍ HSSTഗണിതം, ഫിസിക്സ്, കമ്പ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സ്, കൊമേഴ്സ് എന്നീ വിഷയങ്ങളുടെ ICT DRG മാത്രം

HSST_DRG_Postponed.png

2017മെയ് 23 മുതല്‍ HSST ഗണിതം, ഫിസിക്സ്, കമ്പ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സ്, കൊമേഴ്സ് എന്നീ വിഷയങ്ങളുടെ ICT DRG മാത്രം. .റ്റി@സ്കുള്‍ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്‍ ശ്രീ. അന്‍വര്‍ സാദത്ത് 22.05.2017 ല്‍ ഇറക്കിയ സര്‍ക്കുലര്‍ പ്രകാരമാണിത്. ഇടുക്കി ജില്ലയില്‍ ആരംഭിച്ച സ്കൂള്‍ തല പരിശീലനങ്ങള്‍ തുടരും. കൊമേഴ്സ്, ജോഗ്രഫി എന്നിവയ്ക്കാണ് സ്കൂള്‍ തല പരിശീലനങ്ങള്‍ ആരംഭിച്ചത്. മറ്റ് വിഷയങ്ങളുടെ പരിശീലനങ്ങള്‍ക്കുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്ററി ഡയറക്ടറേറ്റും, .റ്റി@സ്കുള്‍ പ്രോജക്ടും ചേര്‍ന്ന് പിന്നീട് അറിയിക്കുന്നതാണ്.

സര്‍ക്കുലര്‍ വായിക്കാം

ജില്ലാ കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍,ഇടുക്കി

Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s