ഹയര്‍ സെക്കന്ററി /വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്ററി അദ്ധ്യാപക ഐ.സി.റ്റി പരിശീലനം 2017 മെയ് 23 ന് വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ ആരംഭിക്കുന്നു

HSS_ICT_Starting.png

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായ ഹൈടെക് സ്കൂള്‍ പദ്ധതി പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ഹയര്‍ സെക്കന്ററി/വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്ററി അദ്ധ്യാപകര്‍ക്കും നാലു ദിവസത്തെ വിഷയാധിഷ്ഠിത ഐ.സി.റ്റി പരിശീലനം നടത്തുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. .റ്റി@സ്കൂളിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഐ.സി.റ്റി പരിശീലനം നടത്തുന്നത്. .റ്റി@സ്കൂള്‍ പ്രോജക്ട് ക്രമീകരിക്കുന്ന ഐ.സി.റ്റി പരിശീലനത്തില്‍ എല്ലാ ഹയര്‍ സെക്കന്ററി അദ്ധ്യാപകരും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്.

ഇടുക്കി ജില്ലയില്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്കൂള്‍ അദ്ധ്യാപകര്‍ക്കു് ഐ.റ്റി@സ്കൂള്‍ നല്കുന്ന വിഷയാധിഷ്ഠിത ഐ.സി.റ്റി പരിശീലനം 2017 മെയ് 23 ന് വിവിധ കേന്ദ്രത്തില്‍ വച്ച്  ആരംഭിക്കാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയായി.

പരിശീലനത്തിനായി എത്തുന്ന അദ്ധ്യപകര്‍ ഉബുണ്ടു 14.04 ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്ത ലാപ്പ് ടോപ്പ് കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്. പൂര്‍ണ്ണമായും സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ അധിഷ്ഠിതമായി നടക്കുന്ന പരിശീലനത്തില്‍ ക്ലാസ്സ് മുറിയിലെ പഠനതന്ത്രങ്ങള്‍ ആവിഷ്കരിക്കാനും മൂല്യനിര്‍ണ്ണയം നടത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ സങ്കേതങ്ങള്‍ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു.

പരിശീലനം സംബന്ധിച്ച സര്‍ക്കുലറും, പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളും, പങ്കടുക്കേണ്ടവരുടെ ലിസ്റ്റും താഴെ പരിശോധിക്കാം

സര്‍ക്കുലര്‍

പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങള്‍

വിഷയം

തീയതി

GHSS Thodupuzha

Economics

24.05.2017

ജില്ലാ കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍, ഇടുക്കി

സര്‍ക്കുലര്‍

Untitled.png

Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s