അടിമാലി ഉപജില്ലയിലെ യു. പി. അദ്ധ്യാപകരുടെ അവധിക്കാല ഐ.സി.റ്റി. പരിശീലനം – അവസാന ബാച്ചുകള്‍

aDIMALI_fINAL.png

അടിമാലി ഉപജില്ലയിലെ യു. പി. അദ്ധ്യാപകരുടെ അവധിക്കാല ഐ.സി.റ്റി. പരിശീലനം തുടരുന്നു. അടുത്ത ബാച്ചുകള്‍ രാജാക്കാട് ഗവ. ഹൈസ്കൂള്‍, അടിമാലി ഗവ. ഹൈസ്കൂള്‍ എന്നീ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ വച്ച് നടക്കും. രാജാക്കാട് 2017 മെയ് 23 (ചൊവ്വാഴ്ച) നും, അടിമാലിയില്‍ 2017 മെയ് 24 (ബുധനാഴ്ച) നും പരിശീലനം ആരംഭിക്കും. ഈ പരിശീലനത്തോടെ അടിമാലി ഉപജില്ലയിലെ യു. പി. അദ്ധ്യാപകരുടെ അവധിക്കാല ഐ.സി.റ്റി. പരിശീലനം അവസാനിക്കുകയാണ്.

ഇപ്പോള്‍ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ള പരിശീലന ബാച്ച് അടിമാലി ഉപജില്ലയിലെ ഇതുവരെ പരിശീലനത്തിന് അവസരം ലഭിക്കാത്ത അദ്ധ്യാപകര്‍ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ്. അടിമാലി ഉപജില്ലക്ക് പുറത്തുള്ളവരെ ഈ ബാച്ചില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതല്ല. മുന്‍പ് ട്രയിനിംങ് മാനേജ്‌മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ ജില്ലയില്‍ അവസരം നല്‍കിയിട്ടും പരിശീലനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാത്തവരേയും ഈ ബാച്ചില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതല്ല. പങ്കെടുക്കേണ്ടവരുടെ പട്ടിക ഇതോടൊപ്പം ചേര്‍ക്കുന്നു. പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിന്റെ പേരില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പട്ടിക വായിക്കാം.

ഇനിയും പരിശീലന അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നവര്‍ക്കായി ജില്ലയില്‍ പരിശീലനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. പരിശീലനത്തിനായി എത്തുന്ന അദ്ധ്യപകര്‍ ലാപ്പ് ടോപ്പ് കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്.

ഗവ. ഹൈസ്കൂള്‍, രാജാക്കാട്

ഗവ. ഹൈസ്കൂള്‍, അടിമാലി

ജില്ലാകോര്‍ഡിനേറ്റര്‍, ഇടുക്കി

Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s