തൊടുപുഴ, അറക്കുളം ഉപജില്ലകള്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഹൈസ്കൂള്‍ ഐ.സി.റ്റി. പരിശീലനത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടം

Tdpza_May_19.pngഹിന്ദി മെയ് 22 മുതല്‍

തൊടുപുഴ, അറക്കുളം ഉപജില്ലകള്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഹൈസ്കൂള്‍ അദ്ധ്യാപകരുടെ അവധിക്കാല ഐ.സി.റ്റി. പരിശീലനത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടം നടക്കുകയാണ്. ഇംഗ്ലീഷ്, സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം എന്നീ വിഷയങ്ങള്‍ക്ക് ഓരോ ബാച്ചുകള്‍ മാത്രം തൊടുപുഴയില്‍ പിന്നീട് നടക്കുന്നതാണ്. മറ്റ് വിഷയങ്ങളുടെ പരിശീലനങ്ങള്‍ അവസാനിച്ചു. ഇടുക്കി ജില്ലയില്‍ പരിശീലനം നേടേണ്ട മുഴുവന്‍ അദ്ധ്യാപകര്‍ക്കും ട്രയിനിംങ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ അവസരം നല്കി കഴിഞ്ഞതിനാല്‍ ഇനിയും പരിശീലന അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നവര്‍ക്കായി ജില്ലയില്‍ പരിശീലനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. പരിശീലനത്തിനായി എത്തുന്ന അദ്ധ്യപകര്‍ ലാപ്പ് ടോപ്പ് കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്. വിഷയങ്ങളുടെ പേരില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പങ്കെടുക്കേണ്ടരുടെ ലിസ്റ്റ് വായിക്കാം.

ജില്ലാ വിഭവ കേന്ദ്രം, ഐറ്റി@സ്കൂള്‍, തൊടുപുഴ മലയാളം
സേക്രട്ട് ഹാര്‍ട്ട് ഹൈസ്കൂള്‍ മുതലക്കോടം ഹിന്ദി
സെന്റ് ജോസഫ്‌സ് ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്കൂള്‍ കരിമണ്ണൂര്‍ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം
Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s