ഹൈസ്കൂള്‍ അദ്ധ്യപകരുടെ ഐ.സി.റ്റി പരിശീലന പരിപാടി അവസാന ഘട്ടത്തിലേയ്ക്ക്.

Blog May 16.png

ഹൈസ്കൂള്‍ അദ്ധ്യപകരുടെ ഐ.സി.റ്റി പരിശീലന പരിപാടി അവസാന ഘട്ടത്തിലേയ്ക്ക്. തൊടുപുഴ വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയില്‍ ഉപജില്ലാ ആടിസ്ഥാനത്തില്‍ നടന്നു വന്ന പരിശീലനത്തില്‍ എല്ലാ അദ്ധ്യാപകര്‍ക്കും അവസരം നല്കി കഴിഞ്ഞു. 2017 മെയ് 20 ന് ശേഷം ഇംഗ്ലീഷ്, സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം, മലയാളം എന്നീ വിഷയങ്ങള്‍ക്ക് തൊടുപുഴ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഓരോ ബാച്ചുകള്‍ കൂടി പരിശീലനം നടക്കുന്നതാണ്. അടിമാലി കേന്ദ്രീകരിച്ച് മെയ് 20 ന് ശേഷം ഗണിതശാസ്ത്രത്തിന് ഒരു ബാച്ച് പരിശീലനം കൂടി നടക്കുന്നതാണ്. മറ്റ് വിഷയങ്ങളുടെ പരിശീലനത്തിന് പുതിയ ബാച്ചുകള്‍ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. ഇതോടെ തൊടുപുഴ വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ ഹൈസ്കൂള്‍ അദ്ധ്യപക പരിശീലനം അവസാനിക്കും.

ഡി..ഒ നിര്‍ദ്ദേശിച്ച സമയക്രമം അനുസരിച്ച് 2017 മെയ് 15 ന് അവസാനിക്കുന്ന വിഷയാധിഷ്ഠിത പരിശീലനത്തിന്റെ തുടര്‍ച്ചയായി നടക്കേണ്ട ഐ.സി.റ്റി പരിശീലന വിഷങ്ങളും അവയുടെ പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളും ഇവിടെ ചേര്‍ക്കുന്നു. അദ്ധ്യപകര്‍ തങ്ങള്‍ക്കായി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ഈ ബാച്ചില്‍ തന്നെ പരിശീലനത്തിന് എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ്. ഇടുക്കി ജില്ലയില്‍ പരിശീലനം നേടേണ്ട മുഴുവന്‍ അദ്ധ്യാപകര്‍ക്കും ട്രയിനിംങ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ അവസരം നല്കി കഴിഞ്ഞതിനാല്‍ ഇനിയും പരിശീലന അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നവര്‍ക്കായി ജില്ലയില്‍ പരിശീലനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. പരിശീലനത്തിനായി എത്തുന്ന അദ്ധ്യപകര്‍ ലാപ്പ് ടോപ്പ് കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്. വിഷയങ്ങളുടെ പേരില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പങ്കെടുക്കേണ്ടപരുടെ ലിസ്റ്റ് വായിക്കാം.

പരിശീലന കേന്ദ്രം

ഉപജില്ല

പരിശീലന തീയതി

പരിശീലന വിഷയം

ജില്ലാ വിഭവ കേന്ദ്രം, ഐറ്റി@സ്കൂള്‍, തൊടുപുഴ

തൊടുപുഴ

2017 മെയ് 16

മലയാളം

സേക്രട്ട് ഹാര്‍ട്ട് ഹൈസ്കൂള്‍ മുതലക്കോടം

തൊടുപുഴ

2017 മെയ് 16

ഹിന്ദി

സെന്റ് ജോസഫ്‌സ് ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്കൂള്‍ കരിമണ്ണൂര്‍

തൊടുപുഴ

2017 മെയ് 16

സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം

ഫാത്തിമ മാതാ ഗേള്‍സ് ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്കൂള്‍ കൂമ്പന്‍പാറ

അടിമാലി

2017 മെയ് 16

ജീവശാസ്ത്രം

ഗവ. ഹൈസ്കൂള്‍ അടിമാലി

അടിമാലി

2017 മെയ് 16

ഭൗതീകശാസ്ത്രം

ഗവ. ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്കൂള്‍, രാജാക്കാട്

അടിമാലി

2017 മെയ് 17

ഗണിതശാസ്ത്രം

ഗവ. ഹൈസ്കൂള്‍ കല്ലാര്‍കുട്ടി

അടിമാലി

***

ശുഭാശംസകളോടെ …..

ജില്ലാ കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍, ഇടുക്കി

Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s