നെടുങ്ക​ണ്ടം സബ്‌ജില്ലയുടെ രണ്ടാം യു.പി. ഐ.സി.റ്റി പരിശീലനം 24.04.2017 മുതല്‍ ആരംഭിക്കുന്നു

Screenshot from 2017-04-22 13:03:48.png

നെടുങ്കണ്ടം സബ്‌ജില്ലയുടെ രണ്ടാം യു.പി. .സി.റ്റി പരിശീലനം 24.04.2017 മുതല്‍ ആരംഭിക്കുന്നു. GHSS കല്ലാര്‍, NSPHSS പുറ്റടി എന്നിവ പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളാണ്. പരിശീലനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കേണ്ട അദ്ധ്യാപകരുടെ പേരു വിവരം താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു. പരിശീലനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന അദ്ധ്യാപകര്‍ സ്കൂളില്‍ ലഭ്യമായ ലാപ്‌ടോപ്പ് നിര്‍ബന്ധമായും കൊണ്ടു വരേണ്ടതാണ്. പരിശീലനത്തിലെ വ്യക്തിഗതമായ പ്രായോഗിക പരിശീലനത്തിന് തടസ്സം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാന്‍ ലാപ്‌ടോപ്പ് കൊണ്ടുവരുന്നത് സഹായകമായിരിക്കും.

ഈ പരിശീലനത്തിന് ശേഷം യു.പി. .സി.റ്റി പരിശീലനത്തില്‍ ഇതുവരെ ലിസ്റ്റിലുള്‍പ്പെടാത്ത 35 അധ്യാപകര്‍ക്കായി ഏതെങ്കിലും ഒരു സെന്ററില്‍ വച്ച് ഒരു ബാച്ച് പരിശ്ശീലനം കൂടി മാത്രം നടത്തുന്നതാണ്. ആയതിനാല്‍ നിലവില്‍ ലിസ്റ്റിലുള്ള എല്ലാ അധ്യാപകരും നിര്‍ബന്ധമായും ഇപ്പോള്‍ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ള പരിശ്ശീലനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്.

ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ പരിശോധിക്കാം

VENUE: GHSS KALLAR

VENUE: NSPHSS PUTTADY

Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s