തൊടുപുഴ ഉപജില്ലയിലെ യു.പി. ഐ.സി.റ്റി പരിശീലനം 24.04.2017ന് തൊടുപുഴയിലും, 26.04.2017ന് കരിമണ്ണൂരിലും

Screenshot from 2017-04-22 17:22:07.png

തൊടുപുഴ ഉപജില്ലയിലെ അടുത്ത ബാച്ച് യു.പി. .സി.റ്റി പരിശീലനം 24.04.2017മുതല്‍ ഐ.റ്റി@സ്കൂള്‍ ജില്ലാ കേന്ദ്രത്തിലും, 26.04.2017മുതല്‍ സെന്റ് ജോസഫ് ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്കൂള്‍ കരിമണ്ണൂരിലും ആരംഭിക്കുന്നു. പരിശീലനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കേണ്ട അദ്ധ്യാപകരുടെ പേരുവിവരം താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു. പരിശീലനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന അദ്ധ്യാപകര്‍ സ്കൂളില്‍ ലഭ്യമായ ലാപ്‌ടോപ്പ് നിര്‍ബന്ധമായും കൊണ്ടു വരേണ്ടതാണ്. പരിശീലനത്തിലെ വ്യക്തിഗതമായ പ്രായോഗിക പരിശീലനത്തിന് തടസ്സം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാന്‍ ലാപ്‌ടോപ്പ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അഭികാമ്യമായിരിക്കും.

അദ്ധ്യാപകര്‍ ലിസ്റ്റില്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ തന്നെ പരിശീലനത്തിന് എത്തേണ്ടതാണ്. തൊടുപുഴ ഉപജില്ലയിലെ തന്നെ അദ്ധ്യാപകര്‍ക്ക് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ മാറ്റം അനുവദിക്കുന്നതല്ല.

മറ്റ് ജില്ലകളില്‍ നിന്നും പരിശീലനത്തിനായി എത്തുന്നവര്‍ തങ്ങളുടെ പേര് ട്രയിനിംങ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്. ഇതു കൂടാതെ പരിശീലനത്തിനെത്തുന്ന അന്യജില്ലാ അദ്ധ്യാപകര്‍ തന്റെ പേര്, PEN നമ്പര്‍, സ്കൂളിന്റെ പേര്‌, സ്കൂള്‍ കോഡ് എന്നിവ സഹിതം ഇടുക്കി ജില്ലാ കോര്‍ഡിനേറ്ററിനെ സ്കൂള്‍ ഹെഡ്മാസ്റ്റര്‍ മുഖേന ഇമെയില്‍ ചെയ്ത് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

പരിശീനലത്തിനായി നിര്‍ദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടവരുടെ പട്ടിക ഇവിടെ പരിശോധിക്കാം

ജില്ലാ കേന്ദ്രം, .റ്റി@സ്കൂള്‍ തൊടുപുഴ

സെന്റ് ജോസഫ് ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്കൂള്‍ കരിമണ്ണൂര്‍

Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s