കുട്ടിക്കൂട്ടം പരിശീലനം ഇനി മധ്യവേനലവധിക്ക് ശേഷം

Kuttikoottam_After_Vacation.png

കുട്ടിക്കൂട്ടം പരിശീലനം താല്‍ക്കാലികമായി നിര്‍ത്തിവച്ചിരിക്കുന്നു. ബഹു. ഇടുക്കി ജില്ലാ കളക്ടറുടെ ഓഫീസില്‍ നിന്ന് നം.6-40638/2016-തീയതി:12.04.2017 നമ്പരായി ഇറക്കിയ ഉത്തരവ് അനുസരിച്ച് ജില്ലയിലെ വരള്‍ച്ചയും, ഉയര്‍ന്ന അന്തരീക്ഷതാപനിലയും നിലനില്‍ക്കുന്ന സാഹചര്യം കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കാന്‍ ഇടയുള്ളതിനാല്‍ 2017 മെയ് 31 വരെ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുവാന്‍ പാടില്ലാ എന്ന് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. നിര്‍ദ്ദേശത്തിന്റെ പകര്‍പ്പ് താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു. ആയതിനാല്‍ കുട്ടിക്കൂട്ടം പരിശീലനം താല്‍ക്കാലികമായി നിര്‍ത്തിവച്ചിരിക്കുന്നു. 2017 മെയ് 31 ന് ശേഷം കുട്ടിക്കൂട്ടം പരിശീലനം പുനരാരംഭിക്കുന്നതാണ്.

Order of Collector.png

ജില്ലാ കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍

ഇടുക്കി

Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s