യു. പി. സ്കൂള്‍ ഐ.സി.റ്റി പാഠപുസ്തകം – അവധിക്കാല പരിശീലനം

up trng banner.png

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവന്‍ അദ്ധ്യാപകര്‍ക്കും അവധിക്കാല പരിശീലനം .സി.റ്റി സാദ്ധ്യതകളുപ‍യോഗിച്ച് നടത്തുന്നതിന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത അദ്ധ്യന വര്‍ഷം (2017-18) അപ്പര്‍ പ്രൈമറി ക്ലാസ്സുകളിലേയ്ക് പ്രത്യേക .സി.റ്റി പാഠപുസ്തകം നല്‍കുന്നതിനാല്‍ യു. പി. സ്കൂള്‍ അദ്ധ്യാപകര്‍ക്ക് നാല് ദിവസത്തെ ഐ.സി.റ്റി പരിശീലനം കൂടി സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ്.

ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഡി.ആര്‍.ജി. പരിശീലനങ്ങള്‍ 2017 ഏപ്രില്‍ 3 ന് ആരംഭിക്കും. അദ്ധ്യാപക പരിശീലനം ഏപ്രില്‍ 7 ന് ആരംഭിക്കും. മൂന്ന് സ്പെല്ലുകളിലായി നടക്കുന്ന പരിശീലന പരിപാടി ഏപ്രില്‍ 29 ന് അവസാനിക്കും.

പരിശീലനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കേണ്ട മുഴുവന്‍ അദ്ധ്യാപകരും പരിശീനത്തിന് മുന്‍പായി ട്രയിനിങ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തില്‍ ലോഗിന്‍ ചെയ്ത് വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തി രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇതിനായി ലോഗിന്‍ ചെയ്യാന്‍ സമ്പൂര്‍ണ്ണയില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂസര്‍ നെയിമും പാസ്‌‌‌‌വേര്‍ഡും ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്.

രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് : http://ict.itschool.gov.in/genedu_training/

പരിശീലനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന അദ്ധ്യാപകര്‍ക്ക് പ്രതിദിനം 100 മെസ് അലവന്‍സ് നല്‍കുന്നതാണ്. പരിശീലനത്തില്‍ പങ്കടുക്കുന്ന അദ്ധ്യാപകര്‍ ലാപ്‌ടോപ്പ് കൈവശം കൊണ്ടുവരുന്നത് അഭികാമ്യമയിരിക്കും. ജില്ലയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്‍മാര്‍ ഐ.റ്റി@സ്കൂള്‍ മോണിറ്ററിംങ് ടീം അംഗങ്ങള്‍ എന്നിവര്‍ പരിശീലനകേന്ദ്രങ്ങള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കുന്നതാണ്.

ങ്കെടുക്കേണ്ട അദ്ധ്യാപകരുടെ ലിസ്റ്റ് ലഭ്യമാകുന്ന പ്രകാരം നിര്‍ബന്ധമായും അദ്ധ്യാപകര്‍ അവര്‍ക്കായി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ എത്തി പരിശീലനം പൂര്‍ത്തിയാക്കേണ്ടതാണ്.

ജില്ലാ കോര്‍‍ഡിനേറ്റര്‍

ഇടുക്കി

Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s