കുട്ടിക്കൂട്ടം DRG പരിശീലനത്തിലെ തീയതി മാറ്റം

Screenshot from 2017-03-30 22:15:27.png

30-03-2017 വ്യാഴാഴ്ച്ച നടത്തുവാന്‍ തീരുമാനിച്ചിരുന്ന ഹായ് കുട്ടിക്കൂട്ടം DRG പരിശീലനം 04-04-2017 ചൊവ്വാഴ്ച്ച നടത്തുവാന്‍ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ പരിശീലനത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ സ്കൂളുകളില്‍ അവധിക്കാല പരിശീലനം ആരംഭിക്കാവൂ എന്ന് അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

ജില്ലാ കോഡിനേറ്റര്‍

IT@School,Idukki

Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s