പ്രീമെട്രിക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് 2012-2013

2012-2013 അധ്യയന വര്‍ഷത്തേക്ക് ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങള്‍ക്കുള്ള പ്രീമെട്രിക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പിന്റെ ഡാറ്റാ എന്‍ട്രി പരിശീലനം പ്രധാനാധ്യാപകര്‍ക്കായി ജൂലൈ 10,11 തീയതികളില്‍ വിവിധകേന്ദ്രങ്ങളില്‍ വച്ച് നടത്താന്‍ തിരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു.പരിശീലനതീയതിയും പരിശീലന കേന്ദ്രവും അറിയുന്നതിന് …..    

ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s