ഐടിമേള 2009-10


ഈവര്‍ഷത്തെ ഐടിമേള സബ് ജില്ലാ തലത്തിലാണ് നടക്കുന്നത്. മേളയില്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന സ്കൂളുകള്‍ 12/11/09 ന് മുമ്പ് എന്‍ട്രിഫോം തൊടുപുഴയിലുള്ള ഐടി@സ്കൂള്‍ ഓഫീസില്‍ എത്തിക്കേണ്ടതാണ് . കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ സ്കൂളുകളിലേക്ക് ഇ-മെയില്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

IT Mela Circular & Entry form


Advertisements
Leave a comment

1 Comment

  1. very good program. send mails to ossanamhss@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s